Płyny dostarczone

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczyli w dniu dzisiejszym płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni i urządzeń, które trafią do punktów szczepień przeciwko COVID 19 w Chrobrzu i Złotej. Płyny pochodzą z zasobów materiałowych Wojewody Świętokrzyskiego.

Mieszkańcy Gminy Złota liczą się dla Polski!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 r. Spis jest powszechny, czyli dotyczy wszystkich. W przypadku wielu danych badanie stanowi jedyne źródło informacji. Dlatego zadanie to jest ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania kraju, ale przede wszystkim dla każdego z nas.

Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat!

Pod takim hasłem rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W terminie 1-9 lutego br. swoje oferty mogą składać osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie, posługujące się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Gdzie się zgłosić i jakie formalności dopełnić?

Nabór jest ogłaszany przez Gminnych Komisarzy Spisowych i to właśnie w urzędzie gminy, na terenie której ubiegamy się o funkcję rachmistrza, należy składać aplikacje zgłoszeniowe (oferty). Wykaz informacji i dokumentów, jakie powinny znaleźć się w aplikacji zgłoszeniowej kandydata na rachmistrza terenowego znajdują się tutaj http://gminazlota.pl/2069-2/

Swoją pracę rachmistrze terenowi rozpoczną 16 kwietnia, ale wcześniej muszą przejść szkolenia z zakresu metodologii spisu oraz obsługi aplikacji spisowej i zdać pomyślnie egzamin.

Zadania rachmistrza spisowego to przede wszystkim przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Dane zbierane będą w aplikacji formularzowej, takiej samej niezależnie od metody wywiadu. W województwie świętokrzyskim mamy do spisania ok. 1230,0 tys. osób (stan na 30 czerwca 2020 r.), a rachmistrzów terenowych będzie 511.

Co będzie wyróżniać rachmistrza terenowego?

Każdy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego oraz urządzeniem mobilnym do rejestracji danych zbieranych od respondentów, które otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza. Wykonywanie prac spisowych będzie możliwe dopiero po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o jej zachowaniu.

Więcej informacji nt. spisów dostępnych jest na stronie https://spis.gov.pl.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 20:00 dnia 02.02.2021 do godz. 08:00 dnia 03.02.2021
Przebieg Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki
powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 816/4 o pow. 1,1275 ha , położonej w Nieprowicach, stanowiącej pastwiska stałe klasy czwartej, dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta  KI1P/00019232/2.

- cena wywoławcza – 23 500,00 zł.

            - wadium – 2400,00 zł.

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Złota ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Złota

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 814/3 o pow. 0,3700 ha , położonej w Nieprowicach, stanowiącej łąki  klasy trzeciej dla której w Sądzie Rejonowym w Pińczowie założona jest księga wieczysta  KI1P/00019232/2.

- cena wywoławcza – 8 000,00 zł.

- wadium – 800,00 zł.

Pismo od Dyrektora OUG w Kielcach

W załączeniu pismo Dyrektora OUG w Kielcach wraz z załącznikiem.

Prosimy o zapoznanie się.

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

OUG Kielce