Oblodzenie/1

Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: kazimierski(17)
Ważność od godz. 18:00 dnia 04.02.2021 do godz. 09:00 dnia 05.02.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu
ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -4°C

Serce z pierwszymi nakrętkami

Pojemnik w kształcie serca, który został ustawiony na placu pomiędzy budynkami ośrodka zdrowia i urzędu gminy w Złotej, powoli napełnia się nakrętkami które przeznaczone zostaną na rehabilitacje osób niepełnosprawnych. Jednym z pierwszych, który wsparł akcję charytatywną był gospodarz gminy, wójt Tadeusz Sułek.  Zachęcamy do zbierania plastikowych nakrętek, co również jest ważne w aspekcie ekologicznym.

Przypomnijmy, że pojemnik wykonany i ufundowany został przez  firmę  JUL-MET państwa Gnacików z Pełczysk.

serce zapełnia się

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że świadczy pomoc w postaci usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) – pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej w zależności od posiadanego dochodu.

Więcej informacji pod numerem telefonu 41 3561 633 wew. 21.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 16

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 15:00 dnia 04.02.2021 do godz. 09:00 dnia 05.02.2021
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu
ze śniegiem. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do
-3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%