Gminne Biuro Spisowe powołane

Z dniem 25.01.2021 r. powołane zostało Gminne Biuro Spisowe w Złotej, które prowadzić będzie czynności związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkańców w 2021 Roku. Bieżąca działalność biura będzie publikowana na stronie www.gminazlota.pl oraz pod adresem: http://www.bip.gminazlota.pl/page.php?kat_id=11&id=407&parent_id=407

Spis powszechny

Cytomammobus

W Złotej gościliśmy Mobilną Pracownię Badań Diagnostycznych, popularnie zwaną cytomammobusem. Mieszkanki naszej gminy dostały imienne zaproszenia na badania profilaktyczne, z których skorzystać było można  04.02.2021 r. Cytomammobus zagości jeszcze w Złotej 17.02.2021 r. w godz. 13:00 – 17:00.

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

Szanowni Państwo, w związku prognozowanymi z opadami śniegu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Serce zapełnia się nakrętkami

"Serce" na nakrętki okazał się strzałem w przysłowiową tempie. Zapełnia się w błyskawicznym czasie, a ostatnio z wizytą stawili się uczniowie kl. III ZPO Złota, którzy wsparli akcję.