Darmowe konsultacje - dofinansowania

Zapraszamy mieszkańców gminy Złota do skorzystania z darmowych konsultacji dotyczących możliwości otrzymania dofinansowania oraz uzyskania informacji na temat aktualnych wydarzeń związanych z funduszami.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 20:00 dnia 11.02.2021 do godz. 09:00 dnia 13.02.2021
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16°C do -14°C. Temperatura
maksymalna w dzień od -12°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Porozumienie Pińczowa, Wiślicy i Złotej. Gminy połączy ścieżka rowerowa

W czwartek, 11 lutego, w Urzędzie Miasta i Gminy Pińczów miało miejsce spotkanie samorządowców dotyczące ścieżki rowerowej, która ma przebiegać przez trzy gminy na terenie dwóch powiatów. Osiągnięto wstępne porozumienie. Jego owocem ma być nowoczesna trasa licząca 30 kilometrów, wpisująca się w międzynarodową ścieżkę rowerową numer 11 o długości 6 550 kilometrów, należącą do sieci EuroVelo.

ścieżki umowa

Z 30 kilometrów ścieżki rowerowej około pięć ma przypadać na gminę Wiślica, pozostałe 25, mniej więcej po połowie, na gminy Pińczów i Złota.

Zwolennikiem jest także wójt Tadeusz Sułek, wójt Złotej. - Wcześniej było wiele koncepcji powstania takiej ścieżki rowerowej na naszym terenie. Udało się powiatowi kazimierskiemu, a my zostaliśmy nieco z tyłu. Cieszę się, że projekt ma nareszcie szansę na realizację. Gminie Złota ścieżka rowerowa na pewno się przyda. Zwiększa to naszą atrakcyjność, zarówno do osiedlania się, jak i w dziedzinie turystyki. Przy takim szlaku mogłaby powstawać gastronomia i inne obiekty. To bodziec rozwojowy dla naszego terenu - opisuje.

Źródło Echo Dnia

Właściciel poszukiwany!

Właściciel poszukiwany! W Stawiszycach znaleziono błąkającego się pieska. Aktualnie przebywa u sołtysa Stawiszyc. Właściciela prosimy o kontakt.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Barbara Kieres

Zapraszamy do udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu filmowego „ZABYTKOMANIA”

Tegoroczna odsłona konkursu, pod hasłem „ZABYTKOMANIA – Przepis na dziedzictwo”, zabiera nas w podróż pełną dawnych smaków, zapomnianych przepisów i tradycji kulinarnych oraz związanych z nimi historii. Zaglądamy także do zabytkowych obiektów – dawnych zakładów rzemieślniczych, piekarni, mleczarni i miejsc spotkań, jak kawiarnie czy restauracje.

Pasjonujesz się sztuką filmową i historią? Chcesz przez swoją twórczość pokazać, że dziedzictwo jest dla Ciebie ważne? Jeśli tak, to ZABYTKOMANIA jest właśnie dla Ciebie! Celem konkursu jest promowanie dóbr kultury, nauki i sztuki – zarówno materialnego, jak i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

Konkurs „ZABYTKOMANIA – Przepis na dziedzictwo” dotyczy zarówno dziedzictwa materialnego, jak i niematerialnego. W obszarze dziedzictwa materialnego koncentruje się na obiektach zabytkowych służących celom związanym z wytwórstwem żywności, przygotowywaniem, podawaniem, smakowaniem i spożywaniem posiłków. Zabytkowe budynki pełniły funkcje produkcyjne, magazynowe, przetwórcze, gastronomiczne. Dziedzictwo niematerialne to tradycje kulinarne, kuchnia poprzednich pokoleń, zachowane przepisy, stare książki kucharskie, oryginalne receptury kuchni lokalnej i regionalnej. Prace konkursowe powinny odnosić się do osobistych przeżyć, emocji związanych z odkrywaniem dziedzictwa kulinarnego, przedstawiać osoby, które kultywują tradycyjną kuchnię regionalną oraz tworzą według starych, oryginalnych receptur. Temat konkursu może zostać zobrazowany także poprzez pokazanie miejsc i obiektów zabytkowych, które pełniły funkcje związane z produkcją żywności, jak piekarnie czy masarnie, ale również zabytków, w których mieściły się przedwojenne kawiarenki, przydroże zajazdy czy miejskie lodziarnie.

Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach jednej z trzech grup:

  1. GRUPA I – osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.
  2. GRUPA II – osoby powyżej 18 roku życia (amatorsko zajmujące się tworzeniem filmów).
  3. GRUPA III – osoby powyżej 18 roku życia (profesjonalnie zajmujące się tworzeniem filmów).

Dla najlepszych filmów przewidziane są nagrody:

GRUPA I:

I, II, III miejsce – sprzęt multimedialny;

GRUPA II:

I miejsce – 8 tys. zł;

II miejsce – 5 tys. zł;

III miejsce – 2 tys. zł;

GRUPA III:

I miejsce – 12 tys. zł;

II miejsce – 9 tys. zł;

III miejsce – 4 tys. zł;

By wziąć udział w konkursie, należy do dnia 30 czerwca 2021 r. założyć konto użytkownika na stronie www.zabytkomania.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, realizacja konkursu jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Więcej informacji na stronie: www.edu.nid.pl

Kontakt:

Dominika Dziewczopolska

Zespól ds. komunikacji społecznej NID

ddziewczopolska@nid.pl

zabytkomania@nid.pl

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.