Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 02:00 dnia 17.02.2021 do godz. 13:00 dnia 17.02.2021
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu powodujących
gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Ratownicy w Gminie Złota

W niedziele 14 lutego 2021 r. dobiegł końca Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zorganizowany w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej. Kilkunastu uczestników, których trzon stanowili druhowie OSP Złota przystąpiło do egzaminu sprawdzającego nabytą w czasie kursu wiedzę i umiejętności.  Kursanci zaliczając  przed Komisją egzaminacyjną część teoretyczną i praktyczną egzaminu w komplecie  uzyskali tytuł ratownika i otrzymali stosowne zaświadczenia. Dzięki nabytym umiejętnościom „nowo upieczeni ratownicy” będą w stanie udzielać profesjonalnej pomocy osobom w stanie zagrożenia ich zdrowia i życia. Wzrosło tym samym bezpieczeństwo nie tylko  mieszkańców gminy, ale też bezpieczeństwo mieszkańców województwa, bowiem w kursie uczestniczyły też osoby z innych powiatów naszego regionu.

Zarząd OSP Złota dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania kursu, sfinansowanego w całości ze środków unijnych, w tym szczególne słowa podziękowania dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach i firmy „MEDI-MUZ” Zbigniewa Skrzypka.

Specjalne słowa uznania dla osób prowadzących kurs, których niezwykłe umiejętności przekazania swojej wiedzy i prezentowany „w każdym calu” profesjonalizm sprawiły, że dla słuchaczy kurs ten był nie tylko źródłem zdobytej wiedzy, ale też ciekawym doświadczeniem życiowym, które pozostanie w ich pamięci na długie lata.

DZIĘKUJEMY !!!

Autor: Wiesław Pieczonka, OSP Złota. Zdjęcia: pb, chroberz.info

W świętokrzyskim bierzemy sprawy w swoje ręce!

Czas pandemii pokazuje ogromną siłę samoorganizacji społeczeństwa i gotowość mieszkańców do brania współodpowiedzialności za wspólnotę lokalną. W skutecznym wykorzystywaniu zasobów i więzi lokalnych pomoże im program Fundacji Batorego i Stowarzyszenie Homo Faber – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie – angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zgłoszą się do programu. Udział w nim trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny.

Społeczności lokalne nie odpuszczają

Mimo kryzysu wywołanego pandemią, aż 65% uczestników poprzedniej edycji akcji Masz Głos odnalazło się w zaskakujących realiach, dostosowując profil swoich działań do nowej sytuacji. Najwięcej z nich (80%) szyło maseczki, drukowało artykuły ochronne 3D, wspierało osoby w kwarantannie i z grup podwyższonego ryzyka. Uczestnikom programu także z województwa świętokrzyskiego udało się zrealizować ważne inicjatywy. Były to m.in. „Fundacja PasjoDzielnia” z Gminy Staszów, Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” w StarachowicachMiejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja i władze samorządowe gminy oraz miasta Kazimierza Wielka czy Fundacja „Możesz Więcej” z Gminy Morawica.

Gdy w listopadzie 2020 roku Fundacja Batorego przyznawała coroczną nagrodę Super Samorząd dla lokalnie współpracujących wspólnot mieszkańców i władzy samorządowej, laureatów mogła wybrać spośród 120 grup aktywnie działających w akcji Masz Głos 2020. W tym gronie znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej i władze samorządowe gminy Dubiecko (podkarpackie), Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz  i władze samorządowe miasta Krakowa (małopolskie) czy Sołectwo Krasnogliny i władze samorządowe miasta Ryki (lubelskie).

Odzyskać obywatelskość Budżetu Obywatelskiego

„Chcieliśmy przywrócić pierwotny sens budżetu obywatelskiego. Dla mieszkańców, aby poczuli się znów gospodarzami swojego miasta” – mówi Dariusz Grunt, prezes Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasz Miasto” ze Starachowic. Stowarzyszenie zorganizowało dwukrotnie konsultacje społecznie, zachęciło miasto, aby na oficjalnej stronie utworzono zakładkę do zgłaszania wniosków i uwag w sprawie zmiany BO. Lobbing zakończył się 26 kwietnia, kiedy to na sesji rady miasta prezydent wprowadził uchwałę zmieniającą regulamin.


Gwarantowane w akcji Masz Głos

Organizacje lub grupy, które zarejestrują się na stronie maszglos.pl, otrzymają wsparcie ekspertów zajmujących się m.in. aktywnością obywatelską, tematyką samorządową. Eksperci nie tylko doradzą w kwestiach merytorycznych, ale także pomogą przygotować plan działania, określić cel, dobrać sposoby działania do danej społeczności.

W województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim i świętokrzyskim z uczestnikami programu pracują eksperci ze Stowarzyszenia Homo Faber, które specjalizuje się w integracji społecznej, prawach człowieka i migracjach. W tej edycji będą pracować z grupami w formule online, z racji specyfiki warunków, ale też bezpośrednio i indywidualnie. Porad udzielają także doświadczeni uczestnicy poprzednich edycji, m.in. zdobywcy nagrody Super Samorząd, specjalizujący się w tematach zieleni miejskiej, ogrodów społecznych, transportu publicznego, prowadzeniem portali społecznych.

W akcji Masz Głos chodzi o to, by projekty były realizowane we współpracy mieszkańców i władz lokalnych – w myśl zasady: samorząd to my wszyscy. Dzięki temu mieszkańcy zyskują wpływ na decyzje dotyczące ich okolicy i nie tylko podczas wyborów czują się za nie współodpowiedzialni. Taka współpraca ma tym większe znaczenie teraz – w czasie pandemii – gdy o jakości naszego życia na co dzień decyduje siła lokalnych wspólnot, mówi Joanna Załuska, dyrektorka akcji Masz Głos.

Wspierajmy, skoro ufamy

Wsparcie, jakie aktywistkom i aktywistom daje akcja Masz Głos, jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Według badania Klon/Jawor (kwiecień 2020) prawie co druga organizacja społeczna ma w pandemii problem z utrzymaniem dotychczasowych darczyńców i sponsorów. Uczestnicy ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos wskazali w wewnętrznej ankiecie (kwiecień 2020) na zmiany w budżetach obywatelskich lub funduszach sołeckich (20%), zawieszanie planowanych konkursów (23%) dla organizacji społecznych. Do pilnych potrzeb organizacji należą: wsparcie prawne, merytoryczne, sieciowanie z innymi organizacjami. Jak ważne jest wsparcie dla III sektora, świadczy zaufanie Polek i Polaków do organizacji społecznych, które jest na poziomie 56% (badanie Klon/Jawor, listopad 2020) i stale rośnie, podczas gdy zaufanie do partii politycznych wynosi 24% (CBOS, kwiecień 2020).

Więcej informacji o akcji Masz Głos: www.maszglos.pl