Porady Prawne

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

zlokalizowane są w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Pińczowie

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Wizytę w punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

Bezpośredni numer telefonu do radców prawnych, adwokatów i doradcy obywatelskiego:

413576001 wew. 212 

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 8. ust. 8.

Więcej informacji oraz drugi do pobrania pod adresem: http://powiat.pinczow.pl/porady-prawne,10,51,51,p.html/

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Pińczowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, z udziałem m.in. wójtów powiatu pińczowskiego, w tym gospodarza gminy Złota Tadeusza Sułka. Wśród pilnych tematów pojawiły się kwestie pandemii koronawirusa, zagrożenie nagłymi roztopami oraz sytuacja epidemiologiczna związana z groźnymi chorobami wśród zwierząt hodowlanych.

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego (fot. Starostwo Powiatowe w Pińczowie)