Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz pożyczek dla MŚP

Program spotkania informacyjno-szkoleniowego 

Mikropożyczka dla  osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Pożyczka dla MŚP

Pożyczka na rozwój Turystyki

Organizacja:

Wójt Złotej

oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

dnia  12.01.2021 r. godz. 10.00

Miejsce spotkania:

Złota, ul. Parkowa 8, sala Gminna Biblioteka Publiczna

Godzina Temat
09.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
 

10.00 - 10.30

- Prezentacja  - pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pożyczka dla MŚP

Pożyczka na rozwój Turystyki

10.30 – 11.00 Omówienie dokumentacji pożyczkowej (wniosek, wymagane dokumenty, zabezpieczenia)
11.00 pożyczki,  dokumentacja - pytania

Masz pomysł na swój biznes?

 Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej,

brakuje Ci środków?  

zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej

oraz pożyczek dla MŚP

Każde spotkanie składa się z dwóch części:

Część I – merytoryczna

Myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej,  to idealnie! Podczas spotkania opowiemy Ci, z jakiego wsparcia możesz skorzystać i co na tym zyskasz. Dowiesz się, co możesz sfinansować dzięki pożyczkom unijnym i na co możesz przeznaczyć środki.

Część II – networkingowa

Druga część spotkania ma charakter warsztatowy, na której ekspert BGK opowie, jak złożyć wniosek, jakich dokumentów potrzebujesz, a także wyjaśni jak należy je poprawnie przygotować i do kogo należy się zwrócić.

Dlaczego warto wziąć udział w spotkaniu?

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a w zamian otrzymujesz praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych – udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe.
Dzięki pomocy eksperta BGK, z łatwością zapoznasz się z całą potrzebną dokumentacją.

Harmonogram odbioru odpadów w gm. Złota w 2022 roku

Harmonogram

Zasięg ostrzeżenia w województwie Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 108 wydanego o godz. 12:17 dnia 28.12.2021

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 11:57 dnia 29.12.2021 do godz. 03:00 dnia 30.12.2021
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki lokalnie deszczu powodujące gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 75%

Sesja Rady Gminy - porządek

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 grudnia 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Złota na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych , dotychczasowym najemcom, znajdujących się w Chrobrzu stanowiących własność Gminy Złota.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031.
 1. Budżet Gminy Złota na 2022 rok – wystąpienie Wójta.
 2. Opinia Komisji Rolnictwa, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego dotycząca budżetu.
 1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie budżetu na 2022 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2031.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad.

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

Komunikat Zarządu Koła PZW w Złotej

W dniu 19.12.2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła PZW w Złotej na którym zostały wybrane nowe władze Koła.

Oto ich skład.

Zarząd Koła:

Prezes – Wojciech Jałocha
W-ce Prezes – Włodzimierz Grzęda
Sekretarz – Eugeniusz Szwarc
Skarbnik – Leszek Bochniak
Kapitan Sportowy – Robert Wójcikiewicz.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Andrzej Nowacki.
Z-ca Przewodniczącego – Łukasz Antoszczyk.
Sekretarz – Bogusław Skrzela.

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Jerzy Woźniak.
Z-ca Przewodniczącego – Jan Wójcik.
Sekretarz – Tadeusz Tuleta.

Nowo wybrane Władze Koła Życzą Kolegom Wędkarzom w nadchodzącym 2022 Roku Dużo Szczęścia, Zdrowia i TAAAAKICH ryb na haczyku!

Autor: Koło PZW w Złotej

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 29.12.2021 (środa)
do godz. 07:30 dnia 30.12.2021 (czwartek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Opady marznące/1 (wszystkie powiaty)
Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące
gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 02:00 dnia 29.12.2021 do godz. 15:00 dnia 29.12.2021
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Jeden numer do zastrzegania kart i dokumentów

zastrzeżenie numerów

Kinder – Przerwa na wspólne czytanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej informuje.

Kochani czytelnicy! Braliśmy udział w akcji “Kinder Mleczna Kanapka. Przerwa na Wspólne Czytanie”.

Na pewno pamiętacie jak prosiliśmy Was o głosy na naszą bibliotekę w akcji Kinder – Przerwa na wspólne czytanie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w głosowanie udało nam się wspólnie wygrać książki o wartości 500 złotych a wśród nich książeczki ambasadora akcji Michała Rusińska oraz teatrzyk obrazkowy. Serdecznie dziękujemy za każdy oddany głos i za wasze zaangażowanie a dzięki wam zdobyliśmy 454 głosy.

kinder kanapka

Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne

Uprzejmie prosimy o rozesłanie do Gmin i Lokalnych Partnerstw Ds. Wody z Waszego terenu ankiety pod tytułem "Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne". Jest ona dostępna pod linkiem:

https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA

Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).

(Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA-PREMIERY 2022!)

Odpowiedzi są anonimowe i będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych opracowań.

Opinie rolników w tej sprawie są bardzo ważne, a uzyskane wyniki posłużą do:

 1. a) upowszechniania znaczenia gospodarczego, społecznego i środowiskowego nowoczesnych rozwiązań melioracyjnych,
 2. b) wpływania na kształt polityki rolnej sprzyjającej inwestycjom melioracyjnym,
 3. c) wsparcia rozwoju polskich gospodarstw rolnych w obliczu aktualnych wyzwań przyrodniczych i ekonomicznych.

Ewentualne pytania dotyczące ankiety i badań z nią związanych proszę kierować na adres: inomel@agrocompolska.pl .