Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku.

W 2021 roku 10 156 kołom gospodyń wiejskich Agencja wypłaciła w ramach wsparcia działalności statutowej blisko 55,9 mln zł. Środki trzeba było wydać do końca minionego roku, a na ich rozliczenie KGW mają czas do 31 stycznia 2022 roku. Na razie do ARiMR wpłynęło blisko 4 tys. sprawozdań z realizacji otrzymanego wsparcia – najwięcej z Wielkopolski, Lubelszczyzny i Mazowsza. Prosimy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili. Jeżeli termin złożenie sprawozdania nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł. Od 2018 r. na działalność statutową Agencja przekazała KGW łącznie 135 mln zł.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 11:00 dnia 20.01.2022 do godz. 16:00 dnia 20.01.2022
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze
śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do
około -3°C, w rejonach podgórskich do -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -4°C,
w rejonach podgórskich -6°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%

NABÓR WNIOSKÓW; staży, prac interwencyjnych, robót publicznych...

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje o terminach  naboru wniosków w sprawie organizacji poniższych form:

Szczegóły pod adresem: https://pinczow.praca.gov.pl/-/16868744-nabor-wnioskow-?fbclid=IwAR0C9Vkoc33AgL8Gu-0r6dRaBgaG1eOp1TXNlZQ1BnlqVdMSuy-eunxS1yg

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022r.

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 136 200,00 złotych.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zagrożone utratą pracy  z powodu posiadania kompetencji  nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

  1. Wnioski będą przyjmowane  od dnia 07.02.2022 r. (od godz.8.00) do dnia 10.02.2022 r. (do godz. 15.00). Przez datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu na biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie lub elektronicznie w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

Ogłoszenie o naborze do służby więziennej.

Szczegóły naboru w załączonych plikach poniżej.
Załączniki
Strażnik ZK Pińczów.pdf (pdf, 1907 KB)
Referent ZK Pińczów.pdf (pdf, 968 KB)