Dyżur informacyjny dot pozyskiwania funduszy unijnych

plakat

Przedszkolaki z wizytą w remizie strażackiej

Grupy „Motylki” i „Biedronki” z Przedszkola w Złotej wybrały się na wycieczkę do remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej. Na miejscu gorące powitanie przygotowali przedszkolakom strażacy: Adrian Oziębłowski, Paweł Wiązania i Paweł Kumor.

Dzieci podczas tej niecodziennej wizyty mogły zapoznać się z zawodem strażaka, z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Strażacy bardzo ciekawie opowiadali o swojej pracy. Maluchy miały okazję zobaczyć wozy strażackie wraz z całym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy i strój w jaki ubierają się strażacy do akcji. Dzieci mogły przymierzyć również hełm strażacki, usiąść w samochodach strażackich , czy też polać wodą z węża strażackiego. Po spotkaniu ze strażakami prawie każdy przedszkolak chce zostać w przyszłości oczywiście strażakiem. Na zakończenie spotkania strażacy obdarowali dzieci upominkami, za co z serca dziękujemy.

wizyta w remizie

Zapraszamy

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 maja 2022 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku – Zdroju w sprawie przekształcenia się w Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku – Zdroju.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.

Wyjątkowy koncert (foto, wideo)

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej w miniona niedzielę, odbył się wyjątkowy koncert – wydarzenie z okazji Dnia Matki. Zebrani w świetlicy biblioteki goście wysłuchali wyjątkowych utworów w wykonaniu utalentowanej młodzieży z gminy Złota. Patronat nad wydarzeniem sprawował Wójt Gminy Złota.

fot. Agnieszka Rasińska.

Cz. 1

Cz. 2

Zaproszenie

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej oraz Uczniowski Klub Sportowy Złota zapraszają uczniów klas IV –VIII z terenu Gminy Złota na indywidualne rozgrywki sportowe w badmintonie i tenisie stołowym w grupach wiekowych, roczniki: 2007 -2008, oraz 2009 – 2011

- 27.05.2022r badminton godz: 16.00

- 3.06.2022r tenis stołowy godz; 16.00

Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej

Informacje: Opiekun Hali 515154432.

Uwaga!!! Ważna informacja dla właścicieli zwierząt oraz osób zgłaszających konieczność odłowienia zwierzęcia.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Złota o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się zwierząt. Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkół. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. W czasie tym psy są w stanie migrować nawet na odległość kilku kilometrów. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.

Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów.

Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu opiekę, schronienie na terenie swojej nieruchomości bądź wyżywienie, nie będą przyjmowane.

Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Osoby te muszą mieć świadomość, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

Urząd Gminy Złota

UWAGA! CSIRT NASK ostrzega

Szanowni Państwo, przekazujemy ostrzeżenie opublikowane przez CSIRT NASK o zmasowanej kampanii e-mailowej.

Cyberprzestępcy podszywają się pod różne polskie firmy i wysyłają wiadomości e-mail z załącznikiem o nazwie "specyfikacja.xlsx". Pod pretekstem rzekomej prośby o przekazanie oferty (np. cennika usług) próbują nakłonić do otworzenia arkusza załączonego do wiadomości. Otwarcie załącznika doprowadzi do instalacji złośliwego trojana z rodziny Xloader / Formbook.

Więcej informacji o kampanii cyberprzestępców znajdą Państwo na stronie FB CSIRT NASK  / CERT Polska oraz w artykule w naszej bazie wiedzy.

Przypominamy również, żew całym kraju do 31 maja obowiązuje 3 stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Zachęcamy też do zapoznania się z najnowszymi publikacjami w bazie wiedzy cyberbezpieczeństwa.

Pieski szukają domu!

Szukamy domu dla dwóch piesków (błąkających się w Probołowicach). Osoby zainteresowane przygarnięciem pupili prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Złota, tel. 41 356 16 33 wew. 16.

pieski

pieski

pieski

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza na 

spotkanie informacyjno-konsultacyjne

dotyczące naboru wniosków nr 2/2022 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub

rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Miejsce spotkania:

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej

Ul. Parkowa 8

28-425 Złota

Data spotkania:

31.05.2022 r

 w godzinach od 13.00 do 14.00

Zaproszenie do złożenia oferty

w rozwinięciu....