Kalendarz wydarzeń

Publikujemy kalendarz wydarzeń imprez, które odbędą się na terenie naszej gminy i o których został poinformowany Urząd Gminy Złota. Imprezy zostały również uwzględnione w zakładce "Kalendarz" oraz w module na stronie głównej (po prawej stronie). Jeśli chcesz zgłosić jakąś imprezę/wydarzenie zapraszamy do wysłania informacji na adres ug@gminazlota.pl

25.06.2022 r.: Festyn i zabawa taneczna “Noc Świętojańska” na przystani kajakowej w Chrobrzu.
29.05.2022 r.: Festyn z okazji Dnia Dziecka, plac przy remizie OSP w Stawiszycach.
10.07.2022 r.: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Złotej, stadion sportowy w Złotej.
19.06.2022 r.: 90 – lecie OSP Złota.
26.06.2022 r.: 100-lecie OSP Pełczyska oraz Festyn “Powitanie Lata”.
21.08.2022 r.: Gminne Dożynki w Złotej, stadion sportowy.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę Nr 5212./22 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w obszarze ekonomii społecznej.

Oferty na konkurs będą przyjmowane do 21.05.2022 r. (w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia – dzień ukazania się ogłoszenia nie jest liczony do terminu 21 dni) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3 (godz. 7.30 – 15.30), w sekretariacie Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 311,  (w godz. 7.30 – 15.30), za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub elektronicznie za pomocą generatora wniosków https://swietokrzyskie.engo.org.pl.

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Oddziału Projektów i Funduszy pod  następującym numerem telefonu: 41 342 11 80.

CEL: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej

w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizację lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

 Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu ekonomii społecznej, wynosi 40 000,00 PLN.

 Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie z zakresu ekonomii społecznej nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 ROKU w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie

Instrukcja wypełnienia oferty

Oferta konkursowa

Aktualizacja planu i harmonogramu działań na rok 2022

Oświadczenie o braku współfinansowania zadania określonego w ofercie ze środków budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z innego tytułu

Oświadczenie o rachunku bankowym

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2022 roku

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku na terenie powiatu pińczowskiego

Link do strony Powiatu z informacjami o nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: http://powiat.pinczow.pl/porady-prawne,10,51,51,p.html

Link do materiałów wypracowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda, które oprócz świadczenia nieodpłatnych porady prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  prowadzi Edukację Prawną, która zmierza do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa: http://powiat.pinczow.pl/stowarzyszenie-sursum-corda-2022,10,139,139,p.html


Zapraszamy!

To będzie wyjątkowy koncert, tak jak wyjątkowe są osoby, które stworzyły ten muzyczny projekt. „Wysocki osobisty” - zbiór wybranych utworów rosyjskiego barda i pieśniarza Władimira Wysockiego w bardzo osobistych przekładach wybitnego poety Adama Ochwanowskiego i artystycznym, równie osobistym aranżu, Tomka Wachnowskiego. Już 21 maja, w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury, odbędzie się pierwszy na Ponidziu premierowy koncert promujący płytę. Gościem wydarzenia będzie poeta Adam Ochwanowski.

Z twórczością Wielkich, z twórczością najwyższej próby, bywa zwykle tak, że jest ona niewyczerpanym rogiem obfitości. Mijają dziesięciolecia, a ona wciąż jest inspiracją, ciągle na nowo, mimo zmian w nas i w Świecie, jest ze świeżością interpretowana przez umysły, karmi dusze. „Przekłady powstały w 2017 roku. Cykl pracy - jedna noc = jeden przekład. Namawianie Tomka Wachnowskiego, żeby zrobił aranże i zaśpiewał trwało ponad rok. Tłumaczył się, że on jest z krainy łagodności i nie podoła, a ja byłem uparty i wmawiałem mu, że o takie zestawienie ( taką zbitkę ) właśnie mi chodzi.” – mówi Adam Ochwanowski – autor znakomitych przekładów pieśni Wysockiego.
Znakomitych, bardzo oryginalnych interpretacji tych pieśni podjął się Tomek Wachnowski, który również zostawił na nich bardzo OSOBISTY artystyczny ślad. Na deskach pińczowskiego centrum kultury towarzyszyć mu będą muzycy: Oleg Dyyak (akordeon) i Wojciech Front (kontrabas) znani, m.in. z formacji Cracow Klezmer Band i OneNess.

Podczas koncertu będzie można nabyć płyty z autografem artystów.

Koncert odbędzie się 21 maja o godzinie 18:00 w sali kinowej PSCK. Wstęp wolny.

plakat