Przedszkolaki z wizytą w remizie strażackiej

Grupy „Motylki” i „Biedronki” z Przedszkola w Złotej wybrały się na wycieczkę do remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej. Na miejscu gorące powitanie przygotowali przedszkolakom strażacy: Adrian Oziębłowski, Paweł Wiązania i Paweł Kumor.

Dzieci podczas tej niecodziennej wizyty mogły zapoznać się z zawodem strażaka, z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Strażacy bardzo ciekawie opowiadali o swojej pracy. Maluchy miały okazję zobaczyć wozy strażackie wraz z całym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy i strój w jaki ubierają się strażacy do akcji. Dzieci mogły przymierzyć również hełm strażacki, usiąść w samochodach strażackich , czy też polać wodą z węża strażackiego. Po spotkaniu ze strażakami prawie każdy przedszkolak chce zostać w przyszłości oczywiście strażakiem. Na zakończenie spotkania strażacy obdarowali dzieci upominkami, za co z serca dziękujemy.

wizyta w remizie

Zapraszamy

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 maja 2022 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku – Zdroju w sprawie przekształcenia się w Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku – Zdroju.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.