Komunikat meteorologiczny z godz. 12:19 dnia 30.06.2022

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Upał
Obszar województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski, staszowski
Sytuacja meteorologiczna Temperatura powietrza przekroczyła 30 stopni Celsjusza. W ciągu najbliższych godzin może osiągnąć 37 stopni.

Pożegnanie ze szkołą – pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej w Złotej

„Życie składa się z przywitań i pożegnań” – to słowa francuskiego pisarza Wiktora Hugo. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Dla uczniów klasy ósmej zakończył się pewien etap - 24 czerwca 2022 roku podczas uroczystej akademii pożegnali się ze szkołą, nauczycielami i młodszymi kolegami. Przybyłych na uroczystość gości, rodziców, nauczycieli i uczniów powitała Pani Dyrektor Mariola Warzecha i przekazała głos tegorocznym absolwentom. Akademia rozpoczęła się uroczystym ślubowaniem uczniów klas ósmych. W części artystycznej uczniowie wierszem  i piosenką oraz symbolicznymi kwiatami podziękowali dyrekcji, nauczycielom, wychowawcy, pracownikom szkoły, wójtowi gminy Złota Tadeuszowi Sułkowi oraz rodzicom.

Tradycją naszej szkoły stało się, że uczniowie kończących klas pozostawiają w szkole pamiątki. Tegoroczni absolwenci zwyczajowo zasadzili  różę -  Różę Absolwenta 2022, aby rozkwitała kwiatem szczęścia, miłości i mądrości. Tegoroczni abiturienci przekazali również na ręce Pani Dyrektor pamiątkową tablicę – tarczę szkolną z dedykacją: „Dziękujemy za dar najpiękniejszy,  za wiedzę i serce” – Absolwenci klasy 8 Szkoły Podstawowej w Złotej z nazwiskami uczniów klasy ósmej.

pożegnanie pożegnanie

Następnie starszych kolegów pożegnali uczniowie klas siódmych. Każdy z tegorocznych absolwentów dostał pamiątkowy upominek.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżniającym się uczniom świadectw i nagród przez Panią Dyrektor. Pana wójt Tadeusz Sułek wręczył Nagrodę Wójta Gminy Złota  najlepszemu tegorocznemu absolwentowi – Julii Purchli.

Kolejnym etapem uroczystości były nagrody i wyróżnienia:

-  dla uczniów klasy VII b za najwyższą średnią klasy w szkole (otrzymali Puchar ufundowany prze dyr. szkoły wypełniony słodyczami),

- dla uczennicy Anny Rasińskiej za najwyższą średnią ocen w szkole,

- dla Bartosza Remiona za opuszczenie jak najmniejszej liczby godzin podczas roku szkolnego,

- dla Wiktora Litwińskiego za pasję, wytrwałość i godne  reprezentowanie szkoły w zawodach pływackich.

Certyfikat za zaangażowanie w program Misja Kieszonkowe z rąk Pani Dyrektor otrzymała  pani Mirosława Nowak-Wawrecka  a uczestnicy misji – uczniowie  kl. V dyplomy.

Medale i dyplomy  za Aktywny Udział w Programie Szkolny Klub Sportowy otrzymali: wójt gminy Złota pan Tadeusz Sułek, dyrektor ZPO w Złotej pani Mariola Warzecha, nauczyciele  wychowania fizycznego pan Marek Purchla i pan Robert Siemieniec oraz uczennice klas ósmej. Ministerstwo Sportu i Polski Komitet Olimpijski uhonorował naszą szkołę dyplomem za Najbardziej Inspirującą Szkołę w sporcie.

Na koniec uroczystości pani dyrektor wręczyła puchary i złożyła podziękowała za przyjaźń, wsparcie i pomoc  sponsorom i przyjaciołom szkoły.

Ostrzeżenia - województwo świętokrzyskie

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 62 wydanego o godz. 12:55 dnia 24.06.2022

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 14:28 dnia 28.06.2022 do godz. 20:00 dnia 01.07.2022
Przebieg Nadal prognozuje się upał, temperatura maksymalna wyniesie od 30°C do 34°C, w czwartek
lokalnie nawet 35°C, a minimalna od 18°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 13:00 dnia 28.06.2022 do godz. 21:00 dnia 28.06.2022
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30
mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Komunikat meteorologiczny z godz. 10:24 dnia 27.06.2022

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Upał
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna W ciągu najbliższej godziny temperatura powietrza przekroczy miejscami 30°C. Temperatura
maksymalna w ciągu dnia osiągnie od 30°C do 32°C.

Pełczyska świętowały 100-lecie

Dzień 26 czerwca był wyjątkowym dniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczyskach. W tym to dniu społeczność Pełczysk świętowała 100-lecie istnienia miejscowej jednostki. Na plac przy remizie OSP przeszło 30 pocztów sztandarowych oraz pododziały wprowadzeni przez orkiestrę dętą OSP Dzierążnia, pod batutą druha kapelmistrza Roberta Helaka. Druhami strażakami dowodził dh Paweł Obważanek.

Z pełczyskiej sceny, uczestników powitał zespół prowadzący w składzie, Wicewójt Gminy Złota Jolanta Fichtel oraz Sekretarz Gminy Złota Ireneusz Gołuszka.

Rozpoczęcie obchodów zasygnalizował dźwięk syreny strażackiej. Następnie proboszcz parafii Pełczyska ksiądz Wojciech Szczęsny odprawił mszę świętą w intencji jubilatów – druhów strażaków OSP Pełczyska i ich rodzin oraz druhów którzy odeszli na wieczną wartę. Dokonał również poświęcenia okolicznościowej tablicy pamiątkowej na ścianie remizy OSP.

Po zakończonej eucharystii odbył się uroczysty przegląd pododdziałów i odebranie raportów przez Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Zbigniewa Kierkowskiego. Odegrano Hymn Państwowy, a uroczystego otwarcia uroczystości dokonał Prezes OSP Pełczyska Rafał Górniak. Historie jednostki zaprezentował dh Jarosław Nowak.

Uhonorowano również druhów ochotników medalami i wyróżnieniami, które wręczyli Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Zbigniew Kierkowski w asyście Wiceprezesów Zarządu Powiatowego ZOSP RP: wójta Tadeusza Sułka i Komendanta Powiatowego PSP  Pińczów brygadiera Grzegorza Karwata oraz Prezesa OSP Pełczyska Rafała Górniaka. Złotym Znakiem Związku OSP RP została odznaczona Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach. Odznaczenie zawisło na sztandarze jednostki, który dzierżył poczet w składzie: Zbigniew Łyko, Andrzej Pobiega oraz Przemysław Zięba.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczyło druhów Medalami Za Zasługi Dla Pożarnictwa druhów; Złotym - Przemysława Ziębe, Macieja Wierzbowskiego oraz Krzysztofa Machynię, brązowym - Marek Przeniosło, Andrzej Pobiega, Justyna Szczepanik oraz Ewelina Łyko.

Decyzją Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zostali odznaczeni odznaką wzorowy strażak; Grzegorz Chmielarz, Dariusz Malczyk, Łukasz Nowak oraz Piotr Walaś.

Grawertony dla osób wspierających działalność jednostki oraz zasłużonych strażaków OSP Pełczyska wręczył Prezes miejscowej jednostki w asyście zaproszonych gości  następującym osobom; Adam Futrzyński, Ryszard Górniak, Stanisław Górnik, Marcin Szczepanik, Rafał Szczepanik, Zbiegniew Łyko, Ryszard Kowalski, Ewelina Kowalska, Wioletta Łyko, Grażyna Górniak, Halina Pobiega, Krzysztof Grzęda, Paweł Lumer, Przemysław Bober, Sebastian Gnacik, Sebastian Doliński oraz Jarosław Nowak.

Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli do Pełczysk, znaleźli się; Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Jarubas, Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pińczowie, Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego, jednocześnie Sekretarz Gminy Złota Ireneusz Gołuszka, Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie, brygadier Grzegorz Karwat, Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie nadkom. Tomasz Janik, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Busku-Zdroju major Stanisław Kasza, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Złotej, jednocześnie Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, Przewodniczący Rady Gminy Złota Adam Wypych oraz Radni Gminy Złota, Wicewójt Gminy Złota Jolanta Fichtel oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Pińczowie komisarz Łukasz Ramęda.

Część oficjalną zakończyła defilada pododdziałów oraz odprowadzenie pocztów sztandarowych.

Liczni wykonawcy przygotowali dla wszystkich zebranych na strażackim pikniku bardzo bogaty program artystyczny, który poprowadziła Jolanta Piwowarska, na co dzień Kierownik GBP w Złotej oraz Marek Purchla, kierownik hali sportowej przy ZPO Złota. Przed liczna publicznością wystąpiła orkiestra dęta OSP Dzierążnia, zespół śpiewaczy „Złocowianki”, zespół „Przystań” z Chrobrza, OSP Pełczyszczanie, Olbryszanie, zespół Regent Dance oraz na specjalną prośbę druhów z OSP Pełczyska, wystąpiły uczennice z ZPO Złota, tegoroczne finalistki Festiwalu Tańca w Busku-Zdroju.

Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna z zespołem MILTON. Natomiast obfity bufet zapewniła firma Pawła Salomona z Opatowca.

Materiały Urzędu Gminy Złota
Zdjęcia Ireneusz Gołuszka, OSP Pełczyska, Teresa Purchla.

Upał/2

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(63), jędrzejowski(61), kazimierski(61), Kielce(66), kielecki(66), konecki(63),
opatowski(63), ostrowiecki(63), pińczowski(62), sandomierski(63), skarżyski(64),
starachowicki(64), staszowski(62), włoszczowski(62)
Ważność od godz. 12:00 dnia 25.06.2022 do godz. 20:00 dnia 28.06.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C, w poniedziałek (27.06)
i wtorek (28.06) miejscami do 34°C. Temperatura minimalna w nocy 25/26.06 od 13°C do 17°C,
a w kolejne od 16°C do 20°C

Wójt z jednogłośnym absolutorium

Radni Gminy Złota, w dniu dzisiejszym tj. 23.06.2022 r., udzielili jednogłośnego absolutorium Wójtowi Gminy Złota Tadeuszowi Sułkowi.

Głosowanie poprzedziła konieczna w tym wypadku prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota. Opinia RIO, która działalność finansową gminy nadzoruje przez cały rok, była pozytywna. Zastrzeżeń do wykonania budżetu nie miała także Komisja Rewizyjna.

Zapraszamy na Piknik z PRODUKTEM POLSKIM

W konkursie kulinarnym gminę Złota reprezentować będzie Koło Gospodyń ze Stawiszyc.

plakat