Czujnik jakości powietrza już działa

Urząd Gminy Złota zakupił w ramach programu „Czyste powietrze” czujnik jakości powietrza. Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza prezentowane są m.in. na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota, a wkrótce na ekranie zlokalizowanym na budynku urzędu gminy.

Pomiar obejmuje PM 1, PM 2.5, PM 10, temperaturę powietrza, wilgotność oraz ciśnienie atmosferyczne.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Wójt Gminy Złota ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Złota.

Nieruchomość lokalowa znajdująca się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Parkowej 16 w Chrobrzu o numerze lokalu 4.

Budynek znajduje się na działce nr 1068/10 o powierzchni 0,0425 ha dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie prowadzi księgę wieczystą numer KI1P/00034765/8.

Powierzchnia lokalu: 56,74 m2

Opis lokalu: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój. Lokal położony na  I piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,27 m2

Udział w nieruchomości wspólnej: 6301/20416

            - cena wywoławcza – 75 000,00 zł.

            - wadium –7500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy Złota  (świetlica).

            Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium  oraz przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg:

            - dowodu wpłaty wadium,

            - dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych,

            - w przypadku osób prawnych przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru sadowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących osobę prawną.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Złota nr 81 8509 0002 2004 4000 0404 0007 w Banku Spółdzielczym w Pińczowie Oddział w Złotej. Wadium musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy Złota najpóźniej  w dniu 15 czerwca 2022 r.

            Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone.

            Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.

            Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Złota w pok. Nr 12 lub telefonicznie pod  nr 600 553 185

(-)Wójt Gminy Złota

Zgubiono pieska

W niedzielę w godzinach popołudniowych w lesie w okolicy Rudawa, Kostrzeszyn, Korce mój wujek zgubił pieska. Piesek ma na imię PIKUŚ ma ok.7 lat nie widzi za dobrze i nie słyszy za dobrze, nie jest agresywny!

Prosimy o pomoc w odnalezieniu - nagroda gwarantowana Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 512506701 W załączeniu przesyłam jedno z najlepszych jego zdjęć

pies