Rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego do włączenia się w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju naszego regionu.

Poniżej znajdują sią terminy spotkań w poszczególnych gminach.

Projekt LSR na stronie: https://lgdponidzie.pl 

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
1. Gmina 

Złota

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej, 

ul. Parkowa 8,

28-425 Złota

21 czerwiec 2022 

godz. 16

Spotkanie z przedstawicielem z WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI W BUSKU - ZDROJU, celem wstąpienia do różnych form czynnej służby wojskowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że w dniu 06.07.2022r.(środa) godz. 10.00  pok. 9 w siedzibie naszego urzędu odbędzie się spotkanie z przedstawicielem z WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI W BUSKU – ZDROJU, celem wstąpienia do różnych form czynnej służby wojskowej.
Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonej poniżej broszurze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!