Wójt z jednogłośnym absolutorium

Radni Gminy Złota, w dniu dzisiejszym tj. 23.06.2022 r., udzielili jednogłośnego absolutorium Wójtowi Gminy Złota Tadeuszowi Sułkowi.

Głosowanie poprzedziła konieczna w tym wypadku prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota. Opinia RIO, która działalność finansową gminy nadzoruje przez cały rok, była pozytywna. Zastrzeżeń do wykonania budżetu nie miała także Komisja Rewizyjna.

Zapraszamy na Piknik z PRODUKTEM POLSKIM

W konkursie kulinarnym gminę Złota reprezentować będzie Koło Gospodyń ze Stawiszyc.

plakat

SENIORZY Z GMINY ZŁOTA NA WOJEWÓDZKICH SENIORALIACH W ZOCHCINKU

We wtorek, 14 czerwca, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku (powiat opatowski) odbyły się Senioralia, coroczne święto Seniorów organizowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również Seniorów z Gminy Złota, których reprezentowali uczestnicy Klubów ze Złotej, Chrobrza i Pełczysk.

Senioralia to wydarzenie o zasięgu wojewódzkim, organizowane od kilku lat w ramach promocji Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+”. Program stanowi jeden z elementów realizacji polityki senioralnej naszego kraju. Ma na celu rozbudowę infrastruktury senioralnej, czyli Dziennych Domów i Klubów Senior+, których bezpośrednimi beneficjentami są osoby powyżej 60. roku życia, nieaktywne zawodowo. W województwie świętokrzyskim funkcjonuje obecnie 57 takich placówek. To 15 Dziennych Domów „Senior+” oraz 42 Kluby „Senior+”.

Uczestnicy tegorocznej edycji Senioraliów mogli podziwiać uroki rozległego terenu zielonego, jakim mogą się poszczycić mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Znajduje się tam wiele ciekawych obiektów, takich jak tężnia solankowa, mini zwierzyniec czy pszczeli świat. Podczas trwania imprezy seniorzy mogli skorzystać z doradztwa przedstawicieli NFZ, Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, a także Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na tym jednak nie koniec atrakcji. W drodze powrotnej uczestnicy Klubów z Gminy Złota odwiedzili również pobliski Opatów, gdzie przy słynnej Bramie Warszawskiej mogli zapoznać się z historią tego miasta. Kolejnym przystankiem były Kurozwęki i pełne przygód safari wśród bizonów.

Więcej zdjęć pod linkiem:

[link]

senioralia

senioralia senioralia senioralia