Piesek szuka domu

Żurawniki: Piesek szuka domu. Młody, oswojony piesek, najprawdopodobniej porzucony przez właścicieli szuka nowego domu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z UG Złota 41 356 16 33 wew. 16.

piesek

Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2023 - Światowy Tydzień Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma przyjemność zaprosić szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia
w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest zaplanowanie i realizacja podczas GMW minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców. Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa w GMW dla szkół i placówek oświatowych wraz z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym[1]) dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego[2].

W ramach propozycji programowej GMW 2023 UKNF przygotował 13 webinariów GMW dla uczniów i nauczycieli

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81296&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81297&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81299&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81311&p_id=18)

 

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81313&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81322&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81324&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81347&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81349&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81350&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81352&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81261&p_id=18)

(https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81355&p_id=18)

Rejestracja na webinaria organizowane przez UKNF w ramach projektu edukacyjnego Centrum dla Uczestników Rynku – CEDUR podczas GMW odbywa się  wyłącznie poprzez elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne przy informacjach szczegółowych nt. poszczególnych wydarzeń. Rejestracja na webinaria nie jest równoznaczna z dokonaniem zgłoszenia udziału w kampanii GMW.

Spotkanie z podróżnikiem - Indie

Indie -  według raportu OZN w 2023 roku najludniejszy kraj świata -  były tematem bardzo ciekawego spotkania z podróżnikiem, w którym uczestniczyli uczniowie  klas III-VIII Szkoły Podstawowej w Złotej. Mieli oni okazję poznać ten kraj i posłuchać niezwykłych opowieści o obyczajach, obrzędach hindusów i nietypowym - dla nas -  życiu społeczeństwa indyjskiego.

Dowiedzieli się dlaczego krowy w Indiach są święte, w co wierzą hindusi, co to jest reinkarnacja. Wiktoria założyła indyjskie sari, czyli strój kobiecy, natomiast Wiktor przymierzył dothi, - tradycyjny strój męski noszony w Indiach, składający się z upiętego w pasie kawałka materiału o długości 4-5 m i ok. 1 m szerokości. Taki strój nosił słynny Mahatma Gandhi.

Opowieści zobrazowane zdjęciami z podróży przeniosły wszystkich w zupełnie inny świat, ale po spotkaniu wróciliśmy do rzeczywistości????

Tekst i zdjęcia: Mirosława Nowak-Wawrecka, ZPO Złota

podroznik podroznik

Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem policji

Dnia 7 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie klas VI – VIII z aspirantem Dawidem Muchą – przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Spotkanie z policjantem to wynik ścisłej współpracy szkoły z Policją, której celem jest dbanie o bezpieczeństwo i komfort psychiczny wszystkich uczniów, przeciwdziałanie niepożadanym zachowaniom, zachowaniom ryzykownym, których podejmowanie może rzutować na dalsze życie i mieć konsekwencje w kolejnych etapach edukacji dzieci i młodzieży uczących się w naszej placówce.

Tematem przewodnim spotkania były aspekty prawne cyberprzemocy. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat konsekwencji zachowań zaliczanych do cyberprzestępstw, a także uzyskali wiedzę na temat najnowszych zmian w przepisach prawa dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich i małoletnich. Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich obniża wiek odpowiedzialności nieletnich z 13 lat do 10 lat oraz przewiduje dla dyrektora szkoły nowy katalog uprawnień.

Dyrektor może w sytuacji, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego bez zawiadamiania organów (Policja, Sąd) o demoralizacji lub popełnieniu czynu karalnego w postaci np. wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

Zagadnienie, które zostało wyczerpująco omówione przez zaproszonego profilaktyka policyjnego zostało poszerzone o inne tematy związane z przestrzeganiem prawa, a wzbudzające u uczniów ciekawość. Ufamy, że efekty podejmowanych przez szkołę i Policję działań, przy współpracy z rodzicami, będą zadowalające.

Autor tekstu i zdjęć: Barbara Nowakowska, ZPO Złota

policja

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

plakat