Umowa podpisana - kanalizacja

W świetlicy Urzędu Gminy w Złotej podpisano umowę na realizacje inwestycji pn. Rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Złota – budowa linii przesyłowej kanalizacji ściekowej do oczyszczalni ścieków w Złotej oraz wymiana turbiny”.

Z ramienia Gminy umowę podpisał wójt Tadeusz Sułek przy kontrasygnacie  skarbnika Ewy Pawełczak. Natomiast ze strony wykonawcy – firmy EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp. k., komplementariusz Piotr Czyszczoń. Obecny był również przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Robert Książka,  a także pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji UG Złota.

Przedsięwzięcie finansowane jest z rządowego funduszu Polski Ład. Wartość inwestycji 3 223 830,00 zł z tego dofinansowanie  2 975 000,00 zł.

umowa