Prognoza na 48 godzin - woj. świętokrzyskie, 2023.06.07

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

Rada Gminy Złota na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach ogłasza nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z wnioskiem, Rada Gminy Złota dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Pińczowie.

Karty zgłoszenia kandydatów na ławnika wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Gminy Złota, ul Sienkiewicza 79, w pokoju nr 5 w godzinach 8.00-15.00. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Gdzie w Polsce najbardziej potrzeba krwi? Światowy Dzień Krwiodawstwa

14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. To idealna okazja, aby zachęcać do oddawania krwi — zwłaszcza w obliczu faktu, że pandemia Covid spowodowała 10-procentowy spadek w donacjach.

Stworzyliśmy z tej okazji poradnik, który zachęca do krwiodawstwa i przeprowadza czytelnika krok po kroku przez proces donacji: https://natu.care/pl/zdrowie/oddawanie-krwi 

Jeśli zechcieliby Państwo udostępnić te informacje na Państwa stronie, przygotowaliśmy gotowy tekst do publikacji (mogą go Państwo też znaleźć w załączniku), który mogą Państwo łatwo skopiować i wkleić.

Informuje on o Światowym Dniu Krwiodawcy i zachęca do zostania dawcą. Zawiera też infografiki, które Informują m.in. o tym, jaka krew jest najpilniej potrzebna w różnych miastach w Polsce, jakie są przeciwskazania do oddania krwi i jak wygląda proces oddawania krwi.

Szlak św. Jakuba. Droga do Santiago de Compostela – prelekcja w Klubie „Senior+” w Chrobrzu

W ostatnim czasie w Klubie Senior+ w Chrobrzu odbyła się prelekcja dotycząca Szlaków Jakubowych w Polsce i na świecie, którą poprowadziła Pani Anna Steckiewicz - komendant hufca ZHP Pińczów. Pani Anna podzieliła się również ciekawostkami i własnymi, praktycznymi doświadczeniami z przemierzonych już szlaków, które biegną również przez teren naszej gminy.

Droga św. Jakuba, nazywana często także po hiszpańsku Camino de Santiago – szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w Hiszpanii.

Droga św. Jakuba na dobre już zagościła w Polsce. A i nasz kraj wrócił do sieci pątniczych szlaków prowadzących do Santiago de Compostela. Niezapomnianą chwilą będzie wizyta w kościele św. Jakuba w Probołowicach, którego wnętrze – stropy i ściany pokrywa cenna polichromia wykonana na płótnie. W prawym, bocznym ołtarzu świątyni znajduje się obraz św. Jakuba Apostoła z kijem pielgrzymim, księgą i chustą.

Osobiste wyzwanie, kontakt z naturą, duchowa podróż ... Powodów odbycia tej wycieczki jest tyle, ilu jest pielgrzymów. Bez względu na powód, prawda jest taka, że ​​to doświadczenie warto jest przeżyć przynajmniej raz w życiu.

szlak

Radio Kielce zaprasza na „Jawor u źródeł kultury 2023”

Wielkie święto kultury ludowej już 17 -18 czerwca w Kielcach i Parku Etnograficznym w Tokarni. Zobaczymy i usłyszymy najlepszych twórców i artystów ludowych z całej Polski.

Zaczynamy w sobotę 17 czerwca w Kielcach o godzinie 16. przemarszem barwnego korowodu, który przejdzie głównym deptakiem miasta do Placu Artystów. Tam zapraszamy na koncert „Świętokrzyscy Artyści Gościom” i wręczenie nagród regionalnym twórcom.

W niedzielę, 18 czerwca widzimy się w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Wystąpią najlepsi polscy muzycy ludowi, ale też gość specjalny Festiwalu - artyści operetki w Budapeszcie. Będą cudowne tańce węgierskie i nieustępujące im popisy śpiewaków. Podczas koncertu poznamy zwycięzców Festiwalu, którzy otrzymają nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesora Piotra Glińskiego. Koncert poprowadzą Magdalena Sitek z Polskiego Radia Kielce oraz znany i lubiany aktor Piotr Pręgowski odtwórca roli Pietrka z kultowego serialu „Ranczo”.

Miłośnicy sztuki ludowej będą mieli okazję podziwiać twórczość najlepszych w kraju rękodzielników.

Festiwalowi towarzyszyć będą także wystawy twórczości artystów: Lucyny i Andrzeja Kozłowskich oraz Karoliny Magdaleny Kozieł.

Nie zabraknie jadła i picia. Będziemy częstować pieczonymi prosiakami, czekać będą również inne atrakcje kulinarne. Przewidziane są wspólne śpiewy i tańce. Koła Gospodyń Wiejskich będą kusić swoimi niepowtarzalnymi wyrobami.
Zabierzcie ze sobą rodziny, przyjaciół i koce piknikowe. Teren Skansenu jest duży – jest gdzie rozłożyć koc i spędzić dzień w cieniu wiekowych drzew.

To jedno z największych w Polsce święto kultury ludowej. Zapraszamy serdecznie
Szczegóły Festiwalu na stronie festiwaljawor.pl

Radio Kielce
Patronat nad koncertem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński.
Partnerem Festiwalu jest Narodowe Centrum Kultury, a współorganizatorem Muzeum Wsi Kieleckiej.

plakat

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 78 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:01 dnia 07.06.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(51), kazimierski(45), pińczowski(47), sandomierski(49), staszowski(50)
Ważność od godz. 12:00 dnia 07.06.2023 do godz. 21:00 dnia 07.06.2023
Prawdopodobieństwo 85%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie drobny grad.

Porządek Sesji 15.06.2023 r.

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 15 czerwca 2023 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie.
  6. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2022 rok.”
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.
  8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i sprawozdania finansowego gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
  9. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
  10. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.
  11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  15. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
  16. Interpelacje i zapytania.
  17. Wolne wnioski.
  18. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
  19. Zamknięcie obrad.

Co dalej z budynkami szkół?

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zagospodarowania budynków po byłych szkołach podstawowych w naszej gminie, Urząd Gminy Złota informuje, że Wojsko Polskie wyraziło zainteresowanie wynajmem bądź przejęciem budynków w Miernowie oraz Kostrzeszynie.

UG Złota czeka na informacje dot. propozycji ich zagospodarowania.

miernów