Piesek szuka domu!

Piesek (samiec), czarny, młody, nastawiony przyjacielsko do człowieka, błąka się po Rudawie.
Urząd Gminy w Złotej informuje, że zapewni karmę, opłaci kastrację. Tel. 41 356 16 33 wew. 16.
pies

Zmiana siedziby Ref. Oświaty i Wychowania

Informujemy, iż Referat Oświaty i Wychowania w Złotej został przeniesiony i znajduje się pod adresem:
Parkowa 17, 28-425 Złota
(dawny posterunek policji).
Tel. 41 356 16 33 wew. 44

gops

Budowa żłobka dla 15 dzieci w Złotej z dofinansowaniem ponad 600 tys. złotych

Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek i Skarbnik  Gminy Złota Ewa Pawełczak z udziałem wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza podpisali umowę na dofinansowanie z rządowego programu Maluch+. Gmina Złota w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 600 tys. złotych które zostanie przeznaczone  na budowę Żłobka w Złotej oraz na  zakup i montaż niezbędnego wyposażenia. Dzięki rządowemu wsparciu  powstanie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch+.

Maluch+” 2022-2029 jest programem prorodzinnym, wspierającym powstawanie i funkcjonowanie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki. Program pozwala nie tylko aktywizować zawodowo rodziców, ale także zwiększać zatrudnienie. Jest kierowany jest przede wszystkim do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi.

loga maluch

Pani Michalina skończyła 104 lata!

Piękny jubileusz obchodziła Pani Michalina Krakowiak. Mieszkanka Stawiszyc skończyła 104 lata! W odwiedzinach u jubilatki zjawił się gospodarz gminy Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Wicewójt Jolantą Fichtel, Przewodniczącym Rady Powiatu Pińczowskiego, na co dzień Sekretarzem Gminy Złota Ireneuszem Gołuszką oraz Z-cą Kierownika GOPS Julitą Pytel.

Wójt, w imieniu społeczności naszej gminy, złożył Pani Michalinie życzenia zdrowia, pogody ducha i wszystkiego co najlepsze, a następnie wręczył list gratulacyjny, kwiaty oraz kosz ze słodkościami i upominki.

Autor: Paweł Bochniak. Zdjęcia Adrian Oziębłowski

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Właściciele i najemcy lokali w domach wielorodzinnych zainteresowani skorzystaniem  z dotacji  z programu ,,Ciepłe mieszkanie ‘’ na wymianę źródła ciepła, wymianę okien lub modernizacje centralnego ogrzewania proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie do sekretariatu Urzędu Gminy w Złotej do 15.10.2023 r.

Informacje można uzyskać pod numerami tel . 41 3561601 wew.16 lub 600 553 185.

Program "Ciepłe Mieszkanie" skierowany jest do właścicieli i najemców lokali w zabudowie wielorodzinnej; mogą oni wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nie ekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła.

Z pieniędzy NFOŚiGW można też lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Ciepłe Mieszkanie 2023 - trzy progi dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 35 proc. w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł).

Podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego). Wówczas można starać się o 27,5 tys. zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów), jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych.

Najwyższe wsparcie otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 tys. zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

(-) Wójt Gminy Złota

Drodzy uczniowie i rodzice!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. ,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 

Szanowni Państwo

Zbieramy: komputery, drukarki, monitory, telefony, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory, kable, tusze atramentowe

Nie odbieramy: tonerów i świetlówek

Informujemy, że zmieniamy punkt zbiórki

Elektrośmieci zbieramy w dniach 25-28 września 2023 w godzinach pracy szkoły tj. do godziny 15:00. Prosimy o podjazd do szkoły i wraz z naszym pracownikiem kierujemy Państwa do Punktu Selektywnych Odpadów Komunalnych w Złotej.

Jeżeli elektrośmieci dostarczą Państwo w innych godzinach to prosimy je zostawić pod  halą sportową a my przewieziemy je do Punktu Odpadów.

Chodzi nam po prostu o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży którzy na co dzień przebywają na terenie obiektu szkolnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji.

Złota będzie miała szybki internet

Wycieczka do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

19 września 2023 roku uczniowie klas młodszych wraz ze swoimi nauczycielami odbyli ciekawą wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Dzieci zostały bardzo miło przyjęte w Nidarium. Wzięły udział w prelekcjach, pokazach i warsztatach. Pracownicy Parków Krajobrazowych w ciekawy sposób opowiadali o zwierzętach, które możemy spotkać na Ponidziu oraz o tym jak ważne jest, aby dbać o środowisko naturalne. Dzieci mogły z bliska przyjrzeć się zwierzętom, które żyją na naszym terenie. Oglądały żaby, żółwie oraz ryby w ogromnym akwarium. Z dużym zaciekawieniem słuchali historii o złotych rybkach (połyskujących karasiach), które można spotkać w naszej rzece Nidzie. Największe zainteresowanie wzbudziły pokazy lotów sowy i sokoła. W czasie warsztatów plastycznych uczniowie wykonali opaskę z kwiatem dziewięćsiła oraz zakładki ze zwierzętami. Poznały też pracę geologów i oglądały przez lupę skamieliny. Na pamiątkę każde dziecko zabrało do domu wylosowany fragment skały wapiennej lub gipsowej pochodzącej z Ponidzia.

/ZPO Złota/

>> GALERIA ZDJĘĆ <<

UMIAN

Światowy Dzień Fair Play!

Siódmego września obchodzony jest  Światowy Dzień Fair Play.  Z tej okazji Polski Komitet Olimpijski od 2021 roku w dniach 7-15 września organizuje #BiegFairPlayPKOl. Jest to akcja ogólnopolska skierowana do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, która ma na celu promować wartości etycznych zarówno w sporcie, jak i w życiu codziennym.

W tegorocznej - III edycji  - nie zabrakło również naszej szkoły. Zespół Placówek Oświatowych w Złotej jako wzorowy partner działań Polskiego Komitetu Olimpijskiego otrzymał pamiątkową limitowaną olimpijską pałeczkę sztafetową.  Jest to nasza duma i jednocześnie motywacja do dalszych działań. Pałeczka olimpijska umieszczona jest w gablocie hali sportowej.

/ZPO Złota/

>> GALERIA ZDJĘĆ <<

sport

Światłowód w gminie Złota