Pani Michalina skończyła 104 lata!

Piękny jubileusz obchodziła Pani Michalina Krakowiak. Mieszkanka Stawiszyc skończyła 104 lata! W odwiedzinach u jubilatki zjawił się gospodarz gminy Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Wicewójt Jolantą Fichtel, Przewodniczącym Rady Powiatu Pińczowskiego, na co dzień Sekretarzem Gminy Złota Ireneuszem Gołuszką oraz Z-cą Kierownika GOPS Julitą Pytel.

Wójt, w imieniu społeczności naszej gminy, złożył Pani Michalinie życzenia zdrowia, pogody ducha i wszystkiego co najlepsze, a następnie wręczył list gratulacyjny, kwiaty oraz kosz ze słodkościami i upominki.

Autor: Paweł Bochniak. Zdjęcia Adrian Oziębłowski

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Właściciele i najemcy lokali w domach wielorodzinnych zainteresowani skorzystaniem  z dotacji  z programu ,,Ciepłe mieszkanie ‘’ na wymianę źródła ciepła, wymianę okien lub modernizacje centralnego ogrzewania proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie do sekretariatu Urzędu Gminy w Złotej do 15.10.2023 r.

Informacje można uzyskać pod numerami tel . 41 3561601 wew.16 lub 600 553 185.

Program "Ciepłe Mieszkanie" skierowany jest do właścicieli i najemców lokali w zabudowie wielorodzinnej; mogą oni wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nie ekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła.

Z pieniędzy NFOŚiGW można też lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Ciepłe Mieszkanie 2023 - trzy progi dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 35 proc. w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł).

Podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego). Wówczas można starać się o 27,5 tys. zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów), jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych.

Najwyższe wsparcie otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 tys. zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

(-) Wójt Gminy Złota