Zaproszenie

Klub SENIOR+ w Chrobrzu zaprasza na warsztaty rękodzielnicze, których  tematem będą kwiaty wykonywane z krepiny. Podczas spotkania będzie można  podziwiać wykonywane prace, a także samemu spróbować sił w tworzeniu  kwiatowego rękodzieła.

Warsztaty odbędą się w dn. 05.10.2023 r. (czwartek) w siedzibie Klubu  przy ul. Chrobrego 16, a ich początek zaplanowany jest na godzinę 16:00.

plakat

Informacja dot. zagrożenia wystąpienia suszy

Wydłużono termin składania wniosków suszowych 2023 - do 30.10.2023 r.

Rolnik może zgłaszać szkody w uprawach swojego  gospodarstwa spowodowane przez suszę za pośrednictwem aplikacji suszowej,dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://aplikacje.gov.pl/app/susza/, jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy: https://susza.iung.pulawy.pl/ poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Celem złożenia wniosku przez aplikację  rolnik musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

- numer identyfikacyjny producenta

- login i hasło do aplikacji eWniosek w celu zaimportowania danych dotyczących działek rolnych zgłoszonych do dopłat bezpośrednich

- skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Termin składania wniosków do  dnia: 30 października br.