Silny wiatr/1

Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(100), jędrzejowski(91), kazimierski(95), Kielce(96), kielecki(96), konecki(79),
opatowski(90), ostrowiecki(88), pińczowski(93), sandomierski(94), skarżyski(84),
starachowicki(84), staszowski(95), włoszczowski(85)
Ważność od godz. 16:00 dnia 03.11.2023 do godz. 22:00 dnia 03.11.2023
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w
porywach do 85 km/h, z kierunków południowych i zachodnich.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 16:00/03.11 do
22:00/03.11.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, S i W i . Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.