Oblodzenie

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 21.11.2023 (wtorek) do godz. 07:30 dnia 22.11.2023 (środa) Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty)
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i
chodników.
Opady marznące/1 (wszystkie powiaty)
Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące
gołoledź.

Gminny Dzień Seniora w Złotej (foto, wideo)

W dniu 16 listopada 2023 roku w Sali remizy OSP w Złotej odbył się Gminny Dzień Seniora, podczas którego Seniorzy zrzeszeni na co dzień w Klubach Senior+ w Złotej, Chrobrzu i Pełczyskach mogli po raz pierwszy wspólnie celebrować swoje święto. Wśród obecnych przedstawicieli władz samorządowych nie mogło zabraknąć tego wyjątkowego dnia: Wójta Gminy Złota - Tadeusza Sułka, Przewodniczącego Rady Powiatu Pińczowskiego i jednocześnie Sekretarza Gminy Złota - Ireneusza Gołuszki, Przewodniczącego Rady Gminy Złota - Adama Wypycha, Radnych Gminy Złota – Barbary Górniak i Dariusz Tarki. Spotkanie swoją obecnością uświetnił również proboszcz parafii Złota -  ks. dr Grzegorz Kaliszewski.

Zaproszeni gości zaskoczyli Seniorów życzeniami, które złożyli w niecodziennej, muzycznej formie, a także okazałymi statuetkami wręczonymi na ręce Opiekunów Klubu, którymi docenili nie tylko występy artystyczne Seniorów, ale również dotychczasową działalność Klubów Senior+. Cześć artystyczną spotkania wypełniły oryginalne wiersze i przyśpiewki napisane i zaprezentowane przez uczestników Klubów, ale również występy wokalne Młodych Talentów z terenu gminy Złota, którzy w ten wyjątkowy wieczór zaprezentowali się w specjalnie wyselekcjonowanych i starannie dobranych do okazji utworach. Występy dzieci i młodzieży dostarczyły Seniorom wielu pozytywnych emocji.

Wspólne biesiadowanie uświetniła „Wesoła loteria”, gdzie do wygrania były mocno oryginalne prezenty z przymrużeniem oka, jak „Zastrzyk gotówki”, „Suszarka” czy zapewniające wieczną młodość tabletki „Lata – STOP”. Ostatnim akcentem spotkania Seniorów była impreza taneczna prowadzona do późnych godzin wieczornych przez zespół Milton. Wszystkim dopisywał dobry humor i chęć do wspólnej zabawy.

Inicjatywy podejmowane przez Kluby Senior+ na poziomie lokalnym pomagają Seniorom nie tylko się rozwijać, ale przede wszystkim zająć ich czas i często zapomnieć o chorobach i samotności. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubach Senior+ sprawia, że pomimo wieku Nasi Seniorzy pozostają młodzi duchem.

Kluby Senior+ z Gminy Złota składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do organizacji tego niezwykłego wydarzenia.

Inwestycje drogowe na terenie gm. Złota

Z dofinansowaniem Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeprowadzono remont drogi w Żurawnikach o długości 470 metrów bieżących. Nawierzchnia została wykonana z kruszywa, a wartość prac wyniosła 180 tys. zł.

Wykonano prace remontowe drogi Stawiszyce – Miernów. Położono 130 metrów bieżących nawierzchni bitumicznej.

stawiszyce
Droga gminna Stawiszyce - Miernów

W Biskupicach zmodernizowano drogę gminną o długości 625 mb. Na części położono dywanik z nawierzchni bitumicznej, a na części tłuczeń.

Natomiast w Probołowicach zmodernizowano 133 metrów drogi gminnej. Wartość prac wyniosła 68 tys. zł.

W Pełczyskach wyremontowano 205 metrów bieżących drogi gminnej. Natomiast w Kostrzeszynie – Górki Kostrzyńskie, odczyszczono rów przy drodze gminnej. Obydwie inwestycje w 80% dofinansowano ze środków zewnętrznych – w ramach usuwania skutków intensywnych opadów.

Gmina Złota partycypowała również w inwestycjach Powiatu Pińczowskiego na terenie naszej gminy; budowa chodnika przy drodze powiatowej w Niegosławicach, remont drogi powiatowej Chroberz – Wola Chroberska oraz Wola Chroberska – Lubowiec – Złota.