Bezpłatne badania mammograficzne - 7.12

Mammo-Med Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki Na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy finansowane przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

W miejscowości Złota badania chcielibyśmy wykonywać w dniu 7.12.2023r będziemy pracować w godzinach 9.00-15.00 na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia.
Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325 76 05.

Źródło: Mammo-Med Sp. z o.o, Al. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, tel. 58 325 76 00

Budowa żłobka w Złotej

Gmina Złota w ramach rządowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 600 tys. złotych przeznaczone  na budowę Żłobka w Złotej oraz na  zakup i montaż niezbędnego wyposażenia. Dzięki rządowemu wsparciu  powstanie 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w ramach programu Maluch+.

Budynek powstanie przy ul. Parkowej w pobliżu budynku Zespołu Placówek Oświatowych.

żłobek

Komunikat meteorologiczny z godz. 05:30 dnia 23.11.2023

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.
Zjawiska Opady marznące.
Obszar województwo świętokrzyskie.
powiaty: jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki,
włoszczowski.
Sytuacja meteorologiczna Strefa opadów śniegu rozciągająca sie od Mazur, przez Mazowsze po Górny Śląsk, wolno
przemieszcza się na południowy wschód. Śnieg będzie stopniowo przechodzić w opady
deszczu, miejscami marznące i powodujące gołoledź. Wystąpienie opadów marznących
spodziewane jest w ciągu najbliższych 2 do 3 godzin.