Rekrutacja do Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej w Złotej na rok szkolny 2024/25

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej  zaprasza  do składania  wniosku o przyjęcie dziecka do:                                                                                                                     

- oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Złotej, ul. Parkowa 4 , 28-425 Złota,

- Przedszkola Samorządowego w Złotej ,  ul. Parkowa 4 ,   28-425 Złota,

- klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Złotej ,  ul. Parkowa 4 ,   28-425 Złota,

Termin składania wniosków: od 12 lutego 2024 r do 01 marca 2024r.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 08.02.2024 - godz. 11:17
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 65 z dnia 07.02.2024
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 11:18 dnia 08.02.2024 do godz. 12:00 dnia 09.02.2024
Obszar: górne części zlewni: Nidy, Czarnej (Staszowskiej) i Kamiennej oraz dolny odcinek Nidy (świętokrzyskie)
Przebieg: Wskutek spływu wód opadowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Istnieje możliwość przekroczenia tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana dotyczy opisu przebiegu zjawiska oraz przedłużenia okresu ważności Ostrzeżenia.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 gorne czesci zlewni Nidy, Czarnej i Kamiennej oraz dolny odcinek Nidy od 11:18/08.02.2024 do 12:00/09.02.2024. Wskutek splywu wod opadowych prognozowane sa dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanow wysokich, z lokalnymi przekroczeniami stanow ostrzegawczych. Istnieje mozliwosc przekroczenia tego progu na kolejnych stacjach hydrologicznych. Szczegoly na meteo.imgw.pl

Informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich o naborze do programu z dofinansowaniem

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o przekazanie informacji do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z Państwa gminy o naborze do programu społecznego „Danie Wspólnych Chwil”.

Nabór do edycji 2024 naszego Programu wystartował 5.02. W programie Koła organizują posiłki wspólnotowe dla seniorów ze swojej wsi lub okolic. Od Fundacji Biedronki otrzymują na ten cel kody na zakupy o wartości 8 000 zł.

Program ma charakter ogólnopolski, a jego celem jest aktywizacja oraz integracja społeczna seniorów. W ostatniej edycji wzięło w nim udział 750 Kół z całego kraju, a łącznie już ponad 1000. W tym roku na Koła czeka 1100 miejsc.

Program „Danie Wspólnych Chwil” zdobył dwie prestiżowe nagrody — Złoty Spinacz w kat. „Wydarzenie społeczne” oraz międzynarodową — Stevie Award.

Niezbędne informacje na temat programu i sposobu rejestracji znajdują się w przesłanym Załączniku. Szczegóły w Regulaminie Programu.

Mamy nadzieję, że Koła z Państwa gminy chętnie wezmą udział w naszym projekcie, a seniorzy z ich wsi zyskają nowe okazje do integracji.