Zmiana adresu do korespondencji pocztowej - Koło Łowieckie Nr 7 "Wenator"

Zarząd Koła Łowieckiego nr 7 Wenator w Kielcach pragnie poinformować o zmianie adresu siedziby i korespondencji pocztowej.

Dotychczasowy adres:

Koło Łowieckie nr 7 "WENATOR" W Kielcach ul. Massalskiego 28 m.8 Kielce
25-636 Kielce

Obecny adres:

Koło Łowieckie nr 7 "WENATOR" W Kielcach Kostrzeszyn 89
28-425 Złota

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą, o kierowanie ewentualnej korespondencji pod nowy- obecny adres.

Z poważaniem
Sekretarz Koła
Szczęsny Tomasz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Lp Nr

działki

Pow. dz. ha. Nr dok. Własności Położenie

działki

Opis

nieruchom.

Przeznacz.

Nieruchom

Rodzaj

zabudowy

Czynsz

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Cz. 526/4 0,0010 KI1P/
00019438/6
Chroberz PsIV niezabudowana 2400

zł/rocznie

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota z na stronie internetowej urzędu w okresie od dnia 29.02.2023 r. do dnia  21.03.2024 r. a informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń  w miejscowości położenia nieruchomości.

(-)Wójt Gminy Złota

Zebranie w OSP Nieprowice

Dnia 24 lutego 20224 roku w remizie OSP - Nieprowice odbyło się zebranie sprawozdawcze. Przedmiotem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej jednostki OSP Nieprowice oraz sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu powyższych sprawozdań Zarząd OSP otrzymał absolutorium za rak 2023. Przegłosowany został również plan działalności i plan finansowy na rok 2024.

W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Złotej druh Tadeusz Sułek.  Na zebraniu poruszane były sprawy dotyczące działania jednostki OSP.

Prezes OSP Nieprowice Mirosław Krawczyk podziękował za udział w zebraniu i  wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

Autor: MK, OSP Nieprowice

osp nieprowice osp nieprowice