INFORMACJA

Wójt Gminy Złota informuje, że w dniu 29.03.2024 roku Urząd Gminy Złota będzie czynny do godziny 11:30.

Wójt Gminy Złota.

Silny wiatr/1

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: opatowski(33), ostrowiecki(33), sandomierski(31)
Ważność od godz. 02:00 dnia 29.03.2024 do godz. 07:00 dnia 29.03.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85
km/h, z południowego zachodu i zachodu. Możliwe burze.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (3 powiaty) od 02:00/29.03 do
07:00/29.03.2024 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów:
opatowski, ostrowiecki i sandomierski.
RSO Woj. świętokrzyskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym
wietrze
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: kazimierski(31)
Ważność od godz. 22:00 dnia 28.03.2024 do godz. 03:00 dnia 29.03.2024
Prawdopodobieństwo 80%

Umowa na zbiornik podpisana

Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Złota Ewy Pawełczak, podpisał umowę na dofinansowanie zadania związanego z budową otwartego zbiornika retencyjnego w Pełczyskach.

W imieniu samorządu Województwa Świętokrzyskiego podpisy pod umową złożyli m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz Członek Zarządu Marek Jońca.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia to czerwiec 2025 roku, a szacowana wartość to 620 000 zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

/UG/

umowy

Trwają bieżące remonty dróg dojazdowych do pól

Trwają doroczne prace związane z remontem dróg dojazdowych do pól, po okresie zimowym. Prace zostały wykonane m.in. w Stawiszycach, Pełczyskach, Miernowie. Według potrzeb będą realizowane w kolejnych miejscowościach.

/UG/

remonty

Gdzie po pomoc w święta?

Zbliża się Wielkanoc. Gdzie szukać pomocy medycznej, gdy zachorujemy lub poczujemy się gorzej w czasie wolnym od pracy? Przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Przyjmują pacjentów w godz. 18 - 8 rano następnego dnia (od poniedziałku do piątku) i przez całą dobę w soboty, niedziele, święta. Nie potrzeba żadnego
skierowania czy wcześniejszej rejestracji.

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dyżurujący lekarz udzieli porady:

W świętokrzyskim funkcjonuje 19 przychodni dyżurujących (w Kielcach przy ul. Artwińskiego 6, Robotniczej 1 i św. Leonarda 10).

Warto wiedzieć

W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przysługuje:

Nie uzyskamy natomiast:

SOR i izby przyjęć W razie nagłego zdarzenia, pogorszenia stanu zdrowia zagrażającemu życiu możemy skorzystać z pomocy szpitalnych oddziałów ratunkowych lub izb przyjęć. W świętokrzyskim mamy 11 SOR (w tym trzy w Kiecach, przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, ul. Grunwaldzka 45, Szpitalu Kieleckim, ul. Kościuszki 25 i MSW, ul. Wojska Polskiego 51) oraz 7 izb przyjęć.

Ważne! Na SOR i IP zgłaszamy się wyłącznie w stanach zagrożenia życia, podobnie, jak w przypadku wezwania pogotowia ratunkowego 999 lub powiadamiania numeru
alarmowego 112.

Dokładne dane teleadresowe wszystkich dyżurujących placówek na www.nfz-kielce.pl w zakładce „Na ratunek”.

Pomoc stomatologiczna

W razie nagłego bólu zęba możemy skorzystać z placówek stomatologicznej pomocy doraźnej (w dni powszednie w godz. 19 - 7 rano następnego dnia, w sobotę, niedzielę i święta - całodobowo). W województwie świętokrzyskim są to:

1. Corten Medic, Kielce ul. Legionów 3/7 (budynek stadionu piłkarskiego), tel.  537
077 676, 22 602 09 95.
2. N.Z.O.Z. Dens Lux, Starachowice, ul. Batalionów Chłopskich 6 (budynek szpitala
w Starachowicach), tel.  41 273 90 98.

Pomoc specjalistyczna w godzinach późnowieczornych Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w godzinach późnowieczornych w przypadku nagłego wypadku czy zdarzenia medycznego niewymagającego pomocy pogotowia ratunkowego czy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć pacjenci mogą się zgłaszać po pomoc do następujących poradni:

w placówce: PZU Zdrowie S.A, Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego 4B, tel. 41 367 17 00.

Edukacja prawna I kwartał 2024

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PIŃCZOWSKI w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dlatego też – zwracamy się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w I kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:
- E-PLAKAT ORAZ E-ULOTKĘ o punktach NPP i NPO

- E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie”

- E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Mediacje w sprawach rozwodowych”

- E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zmiana imienia i nazwiska”

- KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność na drodze”

- ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu praw pacjenta,  pomocy ofiarom przestępstw, świadkom i ich najbliższym

- SONDA ULICZNA z zakresu prawa drogowego

Dodatkowo zachęcamy do pobrania i rozkolportowania wśród Sołectw E-PLAKATU informującego o działalności punktów NPP i NPO na terenie Państwa Powiatu.

Nasze stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to: 

ZPO Złota finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła 2023

Nasza Placówka została Laureatem konkursu „Odblaskowa Szkoła” 2023 w województwie świętokrzyskim. Przeszliśmy do kolejnego etapu i jako finaliści zostaliśmy zaproszeni na uroczystą Galę Finałową do Pszczyńskiego Centrum Kultury 20 marca 2024 r. Poprzedził ją happening Odblaskowej Szkoły na Rynku w Pszczynie. Uczniowie naszej szkoły oraz Pani Dyrektor Mariola Warzecha, Pani Renata Wojas,  Pan Marek Purchla i ja – Mirosława Nowak-Wawrecka – koordynatorzy konkursu - ruszyliśmy w barwnym korowodzie w asyście Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, do sali koncertowej Pszczyńskiego Centrum Kultury. Z autorskimi hasłami: Świętokrzyskie odblask ma bo o bezpieczeństwo dba;  Złota szkoła odblaskowa do działania jest gotowa godnie reprezentowaliśmy Województwo Świętokrzyskie oraz Zespół Placówek Oświatowych w Złotej, który uzyskał tytuł Odblaskowej Szkoły. Towarzyszyli nam policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Kielcach podkomisarz Pani Joanna Żelezik i  komisarz Mariusz Bednarski. Bardzo Dziękujemy!

Jako finaliści otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.

Podczas gali mieliśmy okazję obejrzeć pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu Mażoretek oraz pierwszej pomocy Grupy Ratownictwa Górniczego i posłuchać utworów muzycznych w wykonaniu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po zakończeniu uroczystości udaliśmy się do Muzeum Zamkowego w Pszczynie, podziwialiśmy piękne wnętrza zamku księżnej Daisy  i zwiedziliśmy Pokazową Zagrodę Żubrów.

Patronat honorowy nad konkursem  objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jego ambasadorem na Śląsku został mistrz olimpijski w chodzie na 50 km Dawid Tomala.

To był naprawdę udany dzień. Miło spędziliśmy czas, wróciliśmy szczęśliwi i zadowoleni😊

Do zobaczenia na konkursie w przyszłym roku !!!

Autor tekstu: Mirosława Nowak-Wawrecka.
Autor zdjęć: Mirosława Nowak-Wawrecka, Renata Wojas.

Listy Odmian Zalecanych na rok 2024 dla województwa świętokrzyskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach opublikował Listy Odmian Zalecanych (LZO) do uprawy na obszarze naszego województwa na rok 2024 dla pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaków: bardzo wczesnych, wczesnych, średniowczesnych i średniopóźnych, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, rzepaku ozimego i odmian mieszańcowych, grochu siewnego, bobiku oraz soi.

120 mln złotych pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piotr Żołądek – dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR informuje,  że od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski  o pomoc na działalność statutową.

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW mogą ubiegać się  o wypłatę pomocy finansowej, której wysokość będzie uzależniona od liczby członków zrzeszonych w danym kole. I tak dla:

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż  do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2024 r. będzie wynosić 120 mln zł.

W każdym biurze powiatowym Agencji można zwrócić się do pełnomocnika ds. KGW, który jest swoistym opiekunem kół o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, przekazywać
za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Formularz Wniosku oraz wszystkie informacje na temat przyznania w/w pomocy finansowej udostępnione są na stronie ARiMR www.gov.pl/arimr .

Palmy wielkanocne w Klubie SENIOR+ w Pełczyskach

Niedziela Palmowa, zwana też Kwietną lub Wierzbną to jedna z tradycji nierozerwalnie związanych z Wielkanocą. W dniach poprzedzających to święto w Klubie Senior+ w Pełczyskach odbyły się warsztaty robienia palm wielkanocnych. Każdy z seniorów wykonał palmę wielkanocną z własnoręcznie robionych ozdób, bukszpanu, gałązek wierzby, z którą będzie mógł świętować Niedzielę Palmową. Była to także idealna okazja do rozmów o zwyczajach wielkanocnych i tradycyjnych potrawach przygotowywanych na to święto.

Efekty i przebieg warsztatów do obejrzenia w galerii poniżej.