Zapraszamy na zawody wędkarskie

Zarząd Koła PZW w Złotej zaprasza członków na spławikowe zawody wędkarskie o MISTRZOSTWO KOŁA w dniu 19.05.2023 r. na zbiorniku „Żurawniki”.

Zbiórka zawodników o godz. 5:00

Rozpoczęcie zawodów o godz. 5:30

Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.05.2024 r.

Zgłoszenia pod numerami telefonów: 601 270 045, 601 519 071, 609 374 596.

Zarząd Koła PZW w Złotej

Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych w ostatnim czasie, Wójt Gminy Złota informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych  do dnia 16 maja 2024 roku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota oraz w siedzibie Urzędu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie  Gminy w – pokój nr 10.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku należy dołączyć:

  1. kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego (jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód).
  2. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) - jeżeli posiada zwierzęta.

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.). Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z Wnioskodawcą !

Do pobrania:

Sesja Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na I sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się  7 maja 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, ul. Parkowa 8, 28-425 Złota.

W załączeniu postanowienie Nr 273/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Złota w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Złota oraz przez Wójta Gminy Złota wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.