Przymrozki

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Przymrozki
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski,
ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Temperatura powietrza spada, miejscami przy gruncie do około lub poniżej 0°C. W
najbliższych godzinach prognozowany jest jej dalszy spadek, najniższej temperatury
spodziewamy się pomiędzy godziną 4 a 5 czasu lokalnego. Po godzinie 5 temperatura powietrza
powinna zacząć wzrastać.