Klub SENIOR+ w Pełczyskach zaprasza do wspólnego spaceru Nordic Walking

Klub SENIOR+ w Pełczyskach zaprasza do wspólnego spaceru NORDIC WALKING ulicami Pełczysk w dniu 16 maja (czwartek) 2024 roku. Start sprzed Klubu SENIOR+ o godz. 13:30. Zapewniamy kijki!

Zapraszamy do wspólnej rekreacji!

nordic

INFORMACJA

Wójt Gminy Złota informuje, że w dniu 31.05.2024 roku Urząd Gminy Złota będzie nieczynny.

Wójt Gminy Złota

Spotkanie integracyjne w ramach projektu „Każdy inny – wszyscy równi”

W ramach ogólnopolskiego projektu społeczno-edukacyjnego „Każdy inny – wszyscy równi”, do którego w bieżącym roku szkolnym przystąpiła nasza placówka - ZPO Złota, gościliśmy uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Placówek Szkolono-Wychowawczych w Kielcach. Było to spotkanie integrujące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uczniami naszej szkoły. Opiekę nad niepełnosprawnymi kolegami sprawowali uczniowie klasy VIII, którzy towarzyszyli naszym gościom przez cały czas ich pobytu u nas. Grupa pantomimiczno - teatralna „Mimo To” przyjechała do naszej placówki pod opieką wychowawców: pani Magdaleny Kuty oraz Małgorzaty Kardasińskiej – Kolasy i zaprezentowała uczniom klas 0 – VIII pantomimę pt. „Balonik”.

Podczas swojego pobytu w ZPO w Złotej, nasi goście przybliżyli nam historię teatrzyku funkcjonującego nieprzerwanie od 2007 roku, a także przenieśli nas w mury swojej placówki wyświetlając zdjęcia otoczenia budynku i jego pomieszczeń. Pomimo swoich codziennych trudności, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne, nasi goście udowodnili, że każdy człowiek może rozwijać swoje pasje i pokazali nam wyjątkowy świat pantomimy wzruszając do łez, dzięki niebanalnemu przekazowi ważnych spraw i treści.

Występ w naszej szkole miał dla uczniów niepełnosprawnych wymiar terapeutyczny, dla nas - edukacyjny. Teatrzyk „Mimo To” zostawił nas z przesłaniem, że lekarstwem na wszelkie zło współczesnego świata jest miłość do drugiego człowieka, serdeczność, szacunek, akceptacja bezwzględnie każdego - takiego, jakim jest. Uczennice klasy VIII zaprezentowały jako niespodziankę dla gości, swój układ taneczny do utworu Rokiczanki wprawiając zgromadzonych w radosny nastrój. Następnie zaprosiły gości i wszystkich uczniów do integrującego tańca, między innymi belgijki. Po wspólnym poczęstunku, goście mieli okazję zwiedzić naszą szkołę, porozmawiać i zacieśnić powstałe znajomości.

Był to dobry czas dla wszystkich. Nasi goście zostawili nam symboliczny balonik – miłość, którą mamy pielęgnować, i którą mamy się dzielić z innymi.

Autor tekstu: Barbara Nowakowska. Autor zdjęć: Mirosława Nowak - Wawrecka.

>> GALERIA ZDJĘĆ <<

szkoła

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany jest co roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej tradycyjnie włącza się w świętowanie, organizując i promując bibliotekę poprzez kilka tematycznych wydarzeń w tym czasie.

W ramach Tygodnia Bibliotek w naszej bibliotece zostały zorganizowane motylkowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z gminy Złota. Podczas poniedziałkowego spotkania dzieci stworzyły kolorowe, barwne motyle z papieru. Motylki w domach mogą stać się oryginalną i ciekawą ozdobą. Tydzień bibliotek jest dobrym momentem, by wypożyczyć ciekawą książkę do domu, a także odwiedzić Naszą Bibliotekę i zapoznać się z naszą ofertą.

Bardzo dziękujemy dzieciom i młodzieży za przybycie. Zapraszamy do Biblioteki na kolejne spotkania….

tydzien

Sprawdzono stan oznakowania dróg

W dniu 14 maja dokonano oceny stanu oznakowania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Złota. Komisja w składzie której weszli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Urzędu Gminy Złota, dokonała sprawdzenia bieżącego stanu oznakowania i wytypowała najbardziej newralgiczne i niebezpieczne miejsca, które wymagają interwencji w pierwszej kolejności.

Wymienione zostaną uszkodzone znaki oraz uzupełnione, w miejscach w których zostały zdemontowane.

Pamiętajmy, że oznakowanie drogowe ma służyć naszemu bezpieczeństwu.

oznakowanie