Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy również starszych mieszkańców.

Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z zajęć sportowych dostępnych na terenie gminy Złota.

Naszych dorosłych mieszkańców zachęcamy do korzystania z dostępnych obiektów oraz urządzeń sportowych – m.in. boisko wielofunkcyjne, siłownia, stół bilardowy, tenis stołowy.

Jednocześnie informujemy, że czynione są starania nad udostępnieniem boiska wielofunkcyjnego w Złotej poza wyznaczonymi godzinami ujętymi w harmonogramie.

hala

Zajęcia hala


ZAJĘCIA PIŁKARSKIE
Gminnego Klubu Sportowego Strzelec Chroberz
Do końca czerwca 2024 r.

Zajęcia piłkarskie dla dzieci z roczników 2016 – 2010 (żaki, orliki, młodziki)  – dwa razy w tygodniu na stadionie w Chrobrzu + mecze i turnieje ligowe w systemie sobota – niedziela.

Zajęcia i mecze zespołu seniorów (od 16 tego roku życia) + mecze w systemie sobota – niedziela.

Drużyny biorą udział w rozgrywkach Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach oraz turniejach ogólnopolskich.

Kontakt w sprawie zajęć tel. 459 389 887.
Strona fb Akademii: https://www.facebook.com/apstrzelec
Strona fb Klubu: https://www.facebook.com/gksstrzelec

zajęcia

Zapraszamy na warsztaty do biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej zaprasza do udziału w warsztatach artystycznych dla dzieci i młodzieży. Szczegóły na plakacie.

plakat

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 17 maj 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i rodzaju Stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złota.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę LVII/408/2024 z dnia 27 marca 2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złota.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Złota

Lucjan Adamczyk

Transmisja obrad: https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota