Pomoc finansowa dla producentów zbóż

Do dnia 5 czerwca 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla producentów zbóż.

POMOC FINANSOWA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO DNIA 31 MAJA 2024 R. DOKONALI SPRZEDAŻY PSZENICY, ŻYTA, JĘCZMIENIA, PSZENŻYTA LUB MIESZANEK ZBOŻOWYCH

Pomoc ma charakter pomocy publicznej, a wnioskowana pomoc będzie mogła być udzielona po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.

Wniosek o udzielenie pomocy można pobrać w wersji elektronicznej:
- Wniosek_o_pomoc_zboża_2024
- Wniosek_o_pomoc_zboża_2024_klauzula

- Instrukcja_do_wniosku_zboża_2024

WYDRUKOWANE WNIOSKI SĄ DO POBRANIA RÓWNIEŻ W URZĘDZIE GMINY ZŁOTA. PRODUCENCI OTRZYMAJĄ RÓWNIEŻ POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKU.

POMOC SKIEROWANA JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472;
 3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą;
 5. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Pomocy nie przyznaje się producentowi rolnemu:

 1. który dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom:
  1. prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub
  2. skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą

-  którzy są współposiadaczami gospodarstwa tego producenta rolnego;

 1.  będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, które zostały zakupione przez ten podmiot.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

- Szczegółowe informacje o pomocy oraz wysokość stawki pomocy w przypadku sprzedaży zbóż na stronach ARiMR [link]

Rywalizowali wędkarze

W dniu 19.05.2024 roku na zbiorniku „Żurawniki” odbyły się Spławikowe Zawody o Mistrzostwo Koła Złota. Słoneczny poranek zgromadził na starcie  16 członków Koła. Wśród nich, pomimo wczesnej pory, było dwoje kadetów. Po rozlosowaniu stanowisk rozpoczęła się rywalizacja, którą jako sędziowie nadzorowali skarbnik Koła Leszek Bochniak i sekretarz Koła Eugeniusz Szwarc.

Po zakończonych zawodach rozpoczęło się ważenie i liczenie złowionych ryb. Wśród seniorów czołowe miejsca wywalczyli:

 1. Wojciech Jałocha – Mistrz Koła Złota
 2. Bogusław Skrzela –
 3. Łukasz Antoszczyk
 4. Zygmunt Nowak
 5. Robert Morton

Kolejność wśród kadetów była następująca:

 1. Oliwia Dudzik
 2. Kacper Dudzik

Nagrodami były talony na sprzęt wędkarski.,

Zawody zakończyły się w miłej atmosferze przy wspólnym grillowaniu.

Zarząd Koła w Złotej dziękuje wszystkim uczestnikom i zaprasza na następne zawody, które planowane są na 9 czerwca.

Zarząd Koła PZW Złota

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ

Obszar Województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 23.05.2024 (czwartek)
do godz. 07:30 dnia 24.05.2024 (piątek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Burze/1 (jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, skarżyski i włoszczowski)
Burze z opadami deszczu 20-35 mm lub porywami wiatru o prędkości 70-85 km/h. Lokalnie
grad.
Burze/2 (buski, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, starachowicki i
staszowski)
Burze z opadami deszczu 35-55 mm lub porywami wiatru o prędkości 85-115 km/h. Lokalnie
grad.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 148

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 148
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 14:54 dnia 22.05.2024 do godz. 05:00 dnia 23.05.2024
Obszar: Zlewnie górnej Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Kamiennej (świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Na obszarze obowiązywania ostrzeżenia objętego stopniem 2 przestaje obowiązywać ostrzeżenie nr 144 stopnia 1.

Dzień Kosmosu w przedszkolu

Dzieci z grup przedszkolnych Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej: Motylki, Biedronki i Pszczółki obchodziły Światowy Dzień Kosmosu, który miał na celu zachęcenie do poznawania i odkrywania tajemnic Wszechświata.  Dzieci na zajęciach w przedszkolu oglądały książki, ilustracje, plakaty  przedstawiające kosmos.

Tego dnia podczas oglądania prezentacji multimedialnej przedszkolaki dowiedziały się czym jest kosmos, jak wygląda i gdzie on tak właściwie jest oraz wzbogaciły swoją wiedzę na temat Układu Słonecznego. Porównywały i starały się zapamiętać wszystkie planety oraz poznały ciekawostki o   nich. Nie mogło również zabraknąć ulubionej kosmicznej piosenki ,,W Układzie Słonecznym" oraz zabaw badawczych i ruchowych. Maluchy wykonały także prace plastyczne dotyczące kosmosu.

Był to dzień fantazji, który dostarczył przedszkolakom wiele radości.

Tekst: Anna Kowalska. Zdjęcia: Katarzyna Marzec, Anna Kowalska, ZPO Złota.

kosmos