Przedłużony termin! Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych nawalnym deszczem

Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych nawalnym deszczem

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – nawalnego deszczu w ostatnim czasie, Wójt Gminy Złota informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych do dnia 19.06. 2024 roku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota oraz w siedzibie Urzędu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie  Gminy  – pokój nr 10.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku należy dołączyć:

  1. kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego (jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód).
  2. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) - jeżeli posiada zwierzęta.

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.). Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z Wnioskodawcą!


Wersje pdf: