Modernizacja drogi dojazdowej ukończona

Opublikowano: 12 października, 2022

Ukończono prace związane z modernizacją  drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Odcinek o długości 480 metrów pomiędzy os. Barbara, a „Cierniami” zyskał nową nawierzchnie - tłuczniową o szerokości 4,2 m.

Inwestycja została sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz ze środków własnych Gminy Złota.

Samorząd Gminny oraz Wykonawca mają nadzieję, że pobocze drogi utrzymane będzie w należytym stanie.

menu-circlecross-circle