Miernów

Sołtys:
Wit Wójcik

Rada Sołecka:
Waldemar Rusiecki, Gustaw Urbański, Ryszard Zięba.

Radny:
Lucjan Adamczyk

Szkoła:
Szkoła Podstawowa, Przedszkole.

Sport:
boiska sportowe przy szkole podstawowej.

Inne:
- Prężnie działa jednostka OSP, która w sierpniu 2006 roku obchodziła uroczystość 40 lecia istnienia.
- Dzięki funduszom unijnym pozyskanym przez Gminę Złota powstał plac zabaw.

HISTORIA SOŁECTWA

Pochodzenie nazwy nie jest przez językoznawców dokładnie określone. Wywodzą ją od słowa mierny (słaby).  Pierwsza wzmianka  pochodzi z 1470 roku (Myernów).  Przynajmniej od połowy  XV wieku była to wieś królewska należąca do parafii Probołowice. Opisuje ją Jan Długosz. Zapisał on iż był tu folwark królewski  i karczma.

Do 1795 roku była to wieś królewska. W związku z tym przeprowadzano lustracje, czyli przegląd stanu majątku króla na dany rok.

Z pierwszej lustracji z 1564 roku dowiadujemy się, że we wsi mieszkało jedenastu osiadłych kmieci na pięciu i pół łana ziemi. Płacili wtedy po dwa floreny podatku rocznie. Oddawano też dla władz królewskich podatek w formie: kur, sera i jaj. We wsi była też karczma z kawałkiem ziemi. Lustratorzy zapisali ponadto, że „na przejazd królewski dają owsa, jak insze wsi”.

W 1661 roku przeprowadzono kolejną lustrację. Według niej mieszkało w niej już tylko pięciu kmieci (był to czas po „potopie”szwedzkim) płacących po 6 florenów podatku. Płacili też podatek w owsie i po kopie jaj rocznie. We wsi już nie zanotowano karczmy ani młyna  (który zapewne był na początku XVII wieku). Wieś dzierżawili Stanisław Rogowski i jego żona Elżbieta. Dzierżawa była ustanowiona przez przywilej królewski z 7 IV 1653 roku wydany przez królową Ludwikę Marię.

Kolejną lustrację przeprowadzono w 1789 roku. Lustratorzy zapisali „w tej wsi jest ról kmiecych 14, w których zastaliśmy gospodarzy siedemnastu”. Płacili oni czynszu po 3 złote od roli, po 8 sztuk jaj i 2 korce owsa rocznie. We wsi mieszkało też czterech zagrodników, jeden chałupnik i dwóch czynszowników. Zanotowano też, że ”we wsi jest karczma z drzewa na węgieł budowana, słomą poszyta w tej izba szykowna z komorą. Granice tej wsi z Stawiszycami szlachecką, Będziakami wsią królewską, Soboszowem , Probołowicami  i Pełczyskami wsiami szlacheckimi. O granic tej wsi nie masz żadnych kontrowersyi.”

W 1827 roku była to już wieś rządowa stało w niej 25 domów i mieszkało 106 mieszkańców.  W XIX wieku była tu szkoła początkowa.

Podczas I wojny światowej przechodził tu front. Proboszcz z Probołowic zanotował takie wydarzenie z tamtych czasów. „25 I 1915 roku sąd austro- węgierski nakazał rozstrzelać w Miernowie miejscowego parafianina Wojciecha Piłata, melancholika nieszczęśliwego „osamotnionego, który nie mając gdzieby głowę skłonić tułał się po krewnych i sąsiadach. Bohaterzy austryjaccy rozstrzelali go na postrachy za to, że się kręcił.”

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA SENIORÓW „BEZPIECZNA POLSKA”
Umowa podpisana
Szukamy domu dla małych kotków
Podziękowano za pracę na rzecz Rady
Radni obradowali
menu-circlecross-circle