Stawiszyce

Sołtys:
Tadeusz Swat

Rada Sołecka:
Stanisław Kłos,
Krzysztof Wójcik,
Marcin Górniak.

Radny:
Tadeusz Swat

Kultura i sport:
- Do dyspozycji mieszkańców jest świetlica wiejska.
- Ochotnicza Straż Pożarna.
- Dzięki pozyskanym przez samorząd środkom unijnym powstał plac zabaw.

HISTORIA SOLECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Stawisza.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1396 roku i pisana była jako „Stawiszicz”

Wieś wspomniana przez Jan Długosza.Według niego w połowie XV wieku wieś miała łany kmiece a dziesięcinę dawano do kościoła w Wiślicy, Pełczyskach i Probołowicach. Wieś należała wtedy do rodziny Jastrzębców. Istniały wtedy dwa dwory szlacheckie (Jana Jastrzębca i Piotra Jastrzębca), była karczma i mieszkało trzech zagrodników.

W 1508 roku wieś była własnością Stanisława Stawickiego który płacił 3 grzywny podatku od wsi. W 1579 roku wieś należała do rodziny Stawiszyckich (Stawickich). Mieszkało w niej szesnastu kmieci na 8 łanach ziemi, trzech zagrodników, jeden chałupnik i aż dziewięciu rzemieślników.

W 1827 roku było tu 27 domów i 187 mieszkańców.

W 1880 była tu wieś i folwark szlachecki. Wieś należała do gmina Złota. Folwark liczył gruntów ornych 465 mórg, łąk 53 mórg, budynków murowanych 1 a drewnianych 12. W Stawiszycach istniał folwark duchowny proboszcza z Pełczysk  „w której pleban mieszkający tu msze odprawiał a w Niedziele udawał się do Pełczysk” W XIX wieku wieś należy do rodziny Wolffów.   W końcu XIX wieku mieszkało tu 59 gospodarzy na 569 morgach ziemi.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA SENIORÓW „BEZPIECZNA POLSKA”
Umowa podpisana
Szukamy domu dla małych kotków
Podziękowano za pracę na rzecz Rady
Radni obradowali
menu-circlecross-circle