Stawiszyce

Opublikowano: 8 lipca, 2019

Sołtys:
Dariusz Kłos.

Rada Sołecka:

Radny:
Dariusz Kłos.

Kultura i sport:
- Do dyspozycji mieszkańców jest świetlica wiejska.
- Ochotnicza Straż Pożarna.
- Dzięki pozyskanym przez samorząd środkom unijnym powstał plac zabaw.

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Stawisza.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1396 roku i pisana była jako „Stawiszicz”

Wieś wspomniana przez Jan Długosza.Według niego w połowie XV wieku wieś miała łany kmiece a dziesięcinę dawano do kościoła w Wiślicy, Pełczyskach i Probołowicach. Wieś należała wtedy do rodziny Jastrzębców. Istniały wtedy dwa dwory szlacheckie (Jana Jastrzębca i Piotra Jastrzębca), była karczma i mieszkało trzech zagrodników.

W 1508 roku wieś była własnością Stanisława Stawickiego który płacił 3 grzywny podatku od wsi. W 1579 roku wieś należała do rodziny Stawiszyckich (Stawickich). Mieszkało w niej szesnastu kmieci na 8 łanach ziemi, trzech zagrodników, jeden chałupnik i aż dziewięciu rzemieślników.

W 1827 roku było tu 27 domów i 187 mieszkańców.

W 1880 była tu wieś i folwark szlachecki. Wieś należała do gmina Złota. Folwark liczył gruntów ornych 465 mórg, łąk 53 mórg, budynków murowanych 1 a drewnianych 12. W Stawiszycach istniał folwark duchowny proboszcza z Pełczysk  „w której pleban mieszkający tu msze odprawiał a w Niedziele udawał się do Pełczysk” W XIX wieku wieś należy do rodziny Wolffów.   W końcu XIX wieku mieszkało tu 59 gospodarzy na 569 morgach ziemi.

menu-circlecross-circle