Wojsławice

Opublikowano: 8 lipca, 2019

Sołtys:
Dariusz Jaworski

Rada Sołecka:
Joanna Wołoszyn,
Anna Kucybała,
Lucyna Doroz,
Damian Doroz,
Janusz Niedziela.

Radny:
Dariusz Jaworski

Zabytki:
Dom nr. 28 ,drewniany z ok. 1900r

W Wojsławicach zachowały się budynki po byłej Spółdzielni Produkcyjnej.

Figurka przydrożna z 1958 roku, która ufundowała Maria Żmuda. Do niedawna odbywały się przy niej spotkania różańcowe.

Przez wieś przebiegają torowiska kolejki wąskotorowej z początków XX wieku. Obecnie nieczynna.

Ciekawym obiektem, wartym obejrzenia jest drewniany młyn, który nadal służy mieszkańcom Wojsławic i okolicznych miejscowości. Właścicielem młyna jest Cezary Brudz.

Informacje: 
- Gmina Złota zrealizowała inwestycje pod nazwą Schronisko Turystyczne "Dom Ludowy Wojsławice".
- Dzięki pozyskanym przez samorząd środkom unijnym powstał plac zabaw.

HISTORIA SOŁECTWA

Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia Wojsław. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z rejestrów podatkowych w 1508 roku. Pojawia się wtedy jako „de Voyslavycze”.

Pierwsze wzmianki o Wojsławicach pochodzą z wczesnego średniowiecza i mówią, że właścicielem wsi był ród Gerałtów.

W 1579 roku wieś zapisano jako należącą do parafii Chroberz. Mieszkało w niej 18 kmieci, na 9 łanach ziemi. Oprócz nich mieszkało tu 4 zagrodników, 2 chałupników, 10 komorników i 3 rybaków.

Opis Królestwa Polskiego z 1827 roku podaję, iż we wsi mieszkało 255 mieszkańców w 41 domach. W końcu XIX wieku wieś miała 59 gospodarzy na 569 morgach ziemi.

Obok wsi istniał folwark szlachecki wchodzący w skład dóbr Chrobrza.

menu-circlecross-circle