Żurawniki

Opublikowano: 16 lutego, 2021

Sołtys:
Dariusz Kucięba

Rada Sołecka:
Hubert Grzęda,
Jakub Judasz,
Władysław Sakwa

Radny:
Sławomir Firka

Historia:
We wsi podczas wykopalisk archeologicznych odkryto wczesnośredniowieczne cmentarzysko, tzw. rzędowe. Jeszcze dzisiaj można znaleźć w Żurawnikach ślady dawnych osadników.

Inne:
- Działa jednostka OSP.
- Istnieje remiza OSP
- Dzięki pozyskanym przez Gminę Złota środkom unijnym powstał plac zabaw przy budynku remizy.

menu-circlecross-circle