Żurawniki

Sołtys:
Dariusz Kucięba

Rada Sołecka:
Hubert Grzęda,
Jakub Judasz,
Władysław Sakwa

Radny:
Sławomir Firka

Liczba mieszkańców:
196 (dane z 2005 roku)

Historia:
We wsi podczas wykopalisk archeologicznych odkryto wczesnośredniowieczne cmentarzysko, tzw. rzędowe. Jeszcze dzisiaj można znaleźć w Żurawnikach ślady dawnych osadników.

Inne:
- Działa jednostka OSP.
- Istnieje remiza OSP
- Dzięki pozyskanym przez Gminę Złota środkom unijnym powstał plac zabaw przy budynku remizy.

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA SENIORÓW „BEZPIECZNA POLSKA”
Umowa podpisana
Szukamy domu dla małych kotków
Podziękowano za pracę na rzecz Rady
Radni obradowali
menu-circlecross-circle