"Aktywni na rynku pracy”

Opublikowano: 20 kwietnia, 2022

Pragniemy poinformować, że Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości realizuje od 1 kwietna 2022 r. projekt „Aktywni na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub biernych zawodowo w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatów: sandomierskiego, ostrowieckiego, staszowskiego, buskiego, opatowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie otrzymają następujące formy wsparcia:

- Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD)

- Szkolenia zawodowe  

- Staże zawodowe  

Ponadto w ramach projektu zapewniamy: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów opieki na dzieckiem, pokrycie kosztów badań lekarskich ubezpieczenie NNW.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w promocji projektu. Niezwykle cenne będzie dla nas zamieszczenie na Państwa stronie www informacji o prowadzonym przez nas naborze. W załączniku przesyłamy plakat dotyczący projektu.

Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej: https://www.opiwpr.org.pl/projekty/aktywni-na-rynku-pracy

oraz pod numerami tel.:

  • siedziba główna w Sandomierzu: (15) 833-34-04,
  • biuro w Busku - Zdroju: (41) 378-13-16

Będziemy wdzięczni za pomoc w przekazywaniu zainteresowanym osobom informacji o możliwości udziału w projekcie.

plakat

menu-circlecross-circle