Apel o ograniczenie...

Opublikowano: 23 kwietnia, 2020

W związku z małymi opadami atmosferycznymi, Wójt Gminy Złota apeluje do mieszkańców o nie wykorzystywanie wody z gminnej sieci wodociągowej do innych potrzeb niż socjalno-bytowe.

Prośba o nie pobieranie wody z wodociągu gminnego do podlewania trawy, mycia samochodów czy podlewania upraw.

Zwracamy się do naszych mieszkańców o zrozumienie trudnej sytuacji hydrologicznej i racjonalne zużycie wody w najbliższych dniach.

Tadeusz Sułek
Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle