Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy również starszych mieszkańców.

Zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z zajęć sportowych dostępnych na terenie gminy Złota.

Naszych dorosłych mieszkańców zachęcamy do korzystania z dostępnych obiektów oraz urządzeń sportowych – m.in. boisko wielofunkcyjne, siłownia, stół bilardowy, tenis stołowy.

Jednocześnie informujemy, że czynione są starania nad udostępnieniem boiska wielofunkcyjnego w Złotej poza wyznaczonymi godzinami ujętymi w harmonogramie.

hala

Zajęcia hala


ZAJĘCIA PIŁKARSKIE
Gminnego Klubu Sportowego Strzelec Chroberz
Do końca czerwca 2024 r.

Zajęcia piłkarskie dla dzieci z roczników 2016 – 2010 (żaki, orliki, młodziki)  – dwa razy w tygodniu na stadionie w Chrobrzu + mecze i turnieje ligowe w systemie sobota – niedziela.

Zajęcia i mecze zespołu seniorów (od 16 tego roku życia) + mecze w systemie sobota – niedziela.

Drużyny biorą udział w rozgrywkach Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach oraz turniejach ogólnopolskich.

Kontakt w sprawie zajęć tel. 459 389 887.
Strona fb Akademii: https://www.facebook.com/apstrzelec
Strona fb Klubu: https://www.facebook.com/gksstrzelec

zajęcia

Zapraszamy na warsztaty do biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej zaprasza do udziału w warsztatach artystycznych dla dzieci i młodzieży. Szczegóły na plakacie.

plakat

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 17 maj 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby i rodzaju Stałych Komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Złota.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę LVII/408/2024 z dnia 27 marca 2024 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Złota.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Złota

Lucjan Adamczyk

Transmisja obrad: https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

„Łączy nas krew, która ratuje życie”

Krwi nie można niczym zastąpić ani jej wyprodukować, dlatego trzeba się nią dzielić zostając Honorowym Krwiodawcą!

Dar Krwi jest często potrzebny pacjentom, w tym dzieciom z oddziałów hematologii, pacjentom z chorobami nowotworowymi, z krwotokami, poszkodowanym w wypadkach, pacjentom czekającym na operacje kardiochirurgiczne, ortopedyczne i przeszczepy narządów. Jedynym źródłem tego bezcennego leku jest każdy zdrowy, pełnoletni człowiek.

20 maja: Światowy Dzień Pszczół - pomóżmy zapylaczom!

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, który jest świetną okazją, aby przypomnieć sobie o tych niezwykle ważnych stworzeniach, docenić je, a także zadbać o ich ochronę. Pszczoły odgrywają kluczową rolę w naszym ekosystemie, a ich wartość dla polskiego rolnictwa przekracza 4 miliarda złotych rocznie, jak informuje Najwyższa Izba Kontroli.

Niestety, pszczelarze i naukowcy alarmują, że pszczelarstwo stoi obecnie w obliczu wielu zagrożeń, takich jak choroby, pasożyty, a przede wszystkim, spadek różnorodności roślin, co utrudnia pszczołom zdobycie pożywienia.

Pszczoły to nasi niezastąpieni zapylacze — bez nich wiele roślin nie byłoby w stanie wydać owoców i nasion, jako że aż 90% zapylaczy w Polsce to pszczoły miodne. Zniknięcie tych pasiastych owadów oznaczałoby nie tylko ubytki w naszych ogrodach, ale także znaczne ograniczenie dostępności ulubionych produktów spożywczych. Owoce, warzywa, a nawet kawa — wszystko to zawdzięczamy pracowitym pszczołom.

pszczoły

Ale nie wszystko jest stracone! Możemy wziąć sprawy w swoje ręce i wesprzeć przetrwanie pszczół. Jak to zrobić? Każdy z nas może wprowadzić kilka protych zmian w swoim otoczeniu. Możemy stworzyć przyjazne dla pszczół miejsca na balkonie lub w ogrodzie, sadząc rośliny, które przyciągają je swoimi kolorami i zapachami. Dodatkowo warto wyposażyć balkon w owadzie poidełko. Możemy także ograniczyć używanie chemikaliów w ogrodzie, które mogą szkodzić pszczołom.

To także świetny moment, aby docenić lokalne produkty i wesprzeć pszczelarzy, którzy dbają o nasze pszczoły. Wybierając miód od lokalnych pszczelarzy, nie tylko wspieramy ich pracę, ale także cieszymy się smakiem autentycznego, zdrowego produktu. Co więcej, możemy oddać głos na inicjatywy wspierające pszczoły (jak np. miejskie pasieki) podczas wyborów samorządowych czy korzystając z budżetu partycypacyjnego. Dobrym pomysłem jest też wsparcie działań na rzecz ochrony zapylaczy w Polsce poprzez adopcję pszczół.

pszczoly

Każdy z nas może pomóc w ocalaniu pszczół, a to właśnie dzięki tym małym, lecz niesamowicie cennym stworzeniom, nasza planeta jest tak pięknie różnorodna i bogata. Dlatego w dniu 8 sierpnia, zapraszamy do refleksji nad naszą wspólną odpowiedzialnością za ochronę otaczających nas ekosystemów i wszystkich ich mieszkańców. Róbmy to, co w naszej mocy, by podziękować pszczołom za ich pożyteczną pracę, chronić je i pielęgnować środowisko, w którym wszyscy razem żyjemy.

Klub SENIOR+ w Pełczyskach zaprasza do wspólnego spaceru Nordic Walking

Klub SENIOR+ w Pełczyskach zaprasza do wspólnego spaceru NORDIC WALKING ulicami Pełczysk w dniu 16 maja (czwartek) 2024 roku. Start sprzed Klubu SENIOR+ o godz. 13:30. Zapewniamy kijki!

Zapraszamy do wspólnej rekreacji!

nordic

INFORMACJA

Wójt Gminy Złota informuje, że w dniu 31.05.2024 roku Urząd Gminy Złota będzie nieczynny.

Wójt Gminy Złota

Spotkanie integracyjne w ramach projektu „Każdy inny – wszyscy równi”

W ramach ogólnopolskiego projektu społeczno-edukacyjnego „Każdy inny – wszyscy równi”, do którego w bieżącym roku szkolnym przystąpiła nasza placówka - ZPO Złota, gościliśmy uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Placówek Szkolono-Wychowawczych w Kielcach. Było to spotkanie integrujące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uczniami naszej szkoły. Opiekę nad niepełnosprawnymi kolegami sprawowali uczniowie klasy VIII, którzy towarzyszyli naszym gościom przez cały czas ich pobytu u nas. Grupa pantomimiczno - teatralna „Mimo To” przyjechała do naszej placówki pod opieką wychowawców: pani Magdaleny Kuty oraz Małgorzaty Kardasińskiej – Kolasy i zaprezentowała uczniom klas 0 – VIII pantomimę pt. „Balonik”.

Podczas swojego pobytu w ZPO w Złotej, nasi goście przybliżyli nam historię teatrzyku funkcjonującego nieprzerwanie od 2007 roku, a także przenieśli nas w mury swojej placówki wyświetlając zdjęcia otoczenia budynku i jego pomieszczeń. Pomimo swoich codziennych trudności, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne, nasi goście udowodnili, że każdy człowiek może rozwijać swoje pasje i pokazali nam wyjątkowy świat pantomimy wzruszając do łez, dzięki niebanalnemu przekazowi ważnych spraw i treści.

Występ w naszej szkole miał dla uczniów niepełnosprawnych wymiar terapeutyczny, dla nas - edukacyjny. Teatrzyk „Mimo To” zostawił nas z przesłaniem, że lekarstwem na wszelkie zło współczesnego świata jest miłość do drugiego człowieka, serdeczność, szacunek, akceptacja bezwzględnie każdego - takiego, jakim jest. Uczennice klasy VIII zaprezentowały jako niespodziankę dla gości, swój układ taneczny do utworu Rokiczanki wprawiając zgromadzonych w radosny nastrój. Następnie zaprosiły gości i wszystkich uczniów do integrującego tańca, między innymi belgijki. Po wspólnym poczęstunku, goście mieli okazję zwiedzić naszą szkołę, porozmawiać i zacieśnić powstałe znajomości.

Był to dobry czas dla wszystkich. Nasi goście zostawili nam symboliczny balonik – miłość, którą mamy pielęgnować, i którą mamy się dzielić z innymi.

Autor tekstu: Barbara Nowakowska. Autor zdjęć: Mirosława Nowak - Wawrecka.

>> GALERIA ZDJĘĆ <<

szkoła

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek organizowany jest co roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej tradycyjnie włącza się w świętowanie, organizując i promując bibliotekę poprzez kilka tematycznych wydarzeń w tym czasie.

W ramach Tygodnia Bibliotek w naszej bibliotece zostały zorganizowane motylkowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z gminy Złota. Podczas poniedziałkowego spotkania dzieci stworzyły kolorowe, barwne motyle z papieru. Motylki w domach mogą stać się oryginalną i ciekawą ozdobą. Tydzień bibliotek jest dobrym momentem, by wypożyczyć ciekawą książkę do domu, a także odwiedzić Naszą Bibliotekę i zapoznać się z naszą ofertą.

Bardzo dziękujemy dzieciom i młodzieży za przybycie. Zapraszamy do Biblioteki na kolejne spotkania….

tydzien

Sprawdzono stan oznakowania dróg

W dniu 14 maja dokonano oceny stanu oznakowania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Złota. Komisja w składzie której weszli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie, Powiatowego Zarządu Dróg oraz Urzędu Gminy Złota, dokonała sprawdzenia bieżącego stanu oznakowania i wytypowała najbardziej newralgiczne i niebezpieczne miejsca, które wymagają interwencji w pierwszej kolejności.

Wymienione zostaną uszkodzone znaki oraz uzupełnione, w miejscach w których zostały zdemontowane.

Pamiętajmy, że oznakowanie drogowe ma służyć naszemu bezpieczeństwu.

oznakowanie