Budowa zbiornika zakończona

Opublikowano: 2 września, 2020

Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ Czesław Sztuk z Solca –Zdroju zakończył prace przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Złota: I. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej o pojemności 150 m3 w miejscowości Złota „Lubowiec”, II. Budowa przepompowni sieciowej na wodociągu w miejscowości Rudawa”. Realizacja zadania rozwiąże czasowe problemy z dostarczaniem wody w okresie letnim oraz suszy na południu naszej gminy.

Projekt finansowany jest w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich /poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

menu-circlecross-circle