Career Turn - bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia.

Opublikowano: 20 maja, 2021

Career Turn - bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia.

Projekt realizowany jest od 7 lat; od zeszłego roku, że względu na pandemię COVID -19, w formie zdalnej, w języku polskim i angielskim.

kariera

Co oferujemy?

  • dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;
  • indywidualne wsparcie coachów i mentorów;
  • doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego;
  • przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;
  • certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Tegoroczna edycja projektu rozpoczyna się 2 sierpnia.

Aplikować można poprze formularz zgłoszeniowy https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/  do 18 lipca.

Wszystkie działania projektowe są finansowane przez korporację sektora usług wspólnych, firmę UBS. Swoim działaniem od lat bezpłatnie pomagamy w zwiększeniu zatrudnialności i zdobyciu nowych kwalifikacji osób zagrożonych utratą pracy, pozostających bez pracy lub chcących zmienić ścieżkę kariery oraz wziąć udział w procesach rekrutacyjnych do korporacji - sektora BPO/SSC.

menu-circlecross-circle