Dyżur informacyjny dot pozyskiwania funduszy unijnych

plakat

Przedszkolaki z wizytą w remizie strażackiej

Grupy „Motylki” i „Biedronki” z Przedszkola w Złotej wybrały się na wycieczkę do remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej. Na miejscu gorące powitanie przygotowali przedszkolakom strażacy: Adrian Oziębłowski, Paweł Wiązania i Paweł Kumor.

Dzieci podczas tej niecodziennej wizyty mogły zapoznać się z zawodem strażaka, z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Strażacy bardzo ciekawie opowiadali o swojej pracy. Maluchy miały okazję zobaczyć wozy strażackie wraz z całym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy i strój w jaki ubierają się strażacy do akcji. Dzieci mogły przymierzyć również hełm strażacki, usiąść w samochodach strażackich , czy też polać wodą z węża strażackiego. Po spotkaniu ze strażakami prawie każdy przedszkolak chce zostać w przyszłości oczywiście strażakiem. Na zakończenie spotkania strażacy obdarowali dzieci upominkami, za co z serca dziękujemy.

wizyta w remizie

Zapraszamy

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 maja 2022 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku – Zdroju w sprawie przekształcenia się w Wojskowe Centrum Rekrutacji w Busku – Zdroju.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.

Wyjątkowy koncert (foto, wideo)

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej w miniona niedzielę, odbył się wyjątkowy koncert – wydarzenie z okazji Dnia Matki. Zebrani w świetlicy biblioteki goście wysłuchali wyjątkowych utworów w wykonaniu utalentowanej młodzieży z gminy Złota. Patronat nad wydarzeniem sprawował Wójt Gminy Złota.

fot. Agnieszka Rasińska.

Cz. 1

Cz. 2

Zaproszenie

Zespół Placówek Oświatowych w Złotej oraz Uczniowski Klub Sportowy Złota zapraszają uczniów klas IV –VIII z terenu Gminy Złota na indywidualne rozgrywki sportowe w badmintonie i tenisie stołowym w grupach wiekowych, roczniki: 2007 -2008, oraz 2009 – 2011

- 27.05.2022r badminton godz: 16.00

- 3.06.2022r tenis stołowy godz; 16.00

Miejsce rozgrywek: Hala Sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej

Informacje: Opiekun Hali 515154432.

UWAGA! CSIRT NASK ostrzega

Szanowni Państwo, przekazujemy ostrzeżenie opublikowane przez CSIRT NASK o zmasowanej kampanii e-mailowej.

Cyberprzestępcy podszywają się pod różne polskie firmy i wysyłają wiadomości e-mail z załącznikiem o nazwie "specyfikacja.xlsx". Pod pretekstem rzekomej prośby o przekazanie oferty (np. cennika usług) próbują nakłonić do otworzenia arkusza załączonego do wiadomości. Otwarcie załącznika doprowadzi do instalacji złośliwego trojana z rodziny Xloader / Formbook.

Więcej informacji o kampanii cyberprzestępców znajdą Państwo na stronie FB CSIRT NASK  / CERT Polska oraz w artykule w naszej bazie wiedzy.

Przypominamy również, żew całym kraju do 31 maja obowiązuje 3 stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Zachęcamy też do zapoznania się z najnowszymi publikacjami w bazie wiedzy cyberbezpieczeństwa.

Pieski szukają domu!

Szukamy domu dla dwóch piesków (błąkających się w Probołowicach). Osoby zainteresowane przygarnięciem pupili prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Złota, tel. 41 356 16 33 wew. 16.

pieski

pieski

pieski

Informacja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PONIDZIE zaprasza na 

spotkanie informacyjno-konsultacyjne

dotyczące naboru wniosków nr 2/2022 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub

rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Miejsce spotkania:

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej

Ul. Parkowa 8

28-425 Złota

Data spotkania:

31.05.2022 r

 w godzinach od 13.00 do 14.00

Zaproszenie do złożenia oferty

w rozwinięciu....

Ankieta dla Mieszkańców

Drodzy mieszkańcy.

Prosimy  o wypełnienie ankiety dla mieszkańców która znajduje się  pod ww linkiem https://forms.gle/RTiBomgTMop6MGRL6

Badanie ma na celu sprawdzenie osiągniętych wskaźników oraz ocenę skuteczności, efektywności i oddziaływania w stosunku do założeń. Informacje z ankiet pozwolą nam również jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD PONIDZIE. Wyniki posłużą również do tworzenia kolejnej strategii do której  tworzenia niebawem zaprosimy Mieszkańców .

Ankietę prosimy przesłać do dnia 1 czerwca 2022 r.

Dziękujemy !