Zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców

dzien dziecka

Porządki po ulewach

Koszenie, sprzątanie, udrażnianie rowów – pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Złota, porządkują skutki intensywnych opadów, które przeszły kilka dni temu nad naszą gminą.

Wykorzystywany jest posiadany przez urząd własny park maszynowy, a prace trwają  od godziny 7:00 do 19:00.

W pierwszej kolejności odmulane są drogi i rowy. Oprócz tego, na bieżąco wykaszane są również pobocza dróg gminnych, a efekty już widać.

porzadki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 4 czerwiec 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/409/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
8.    Interpelacje i zapytania.
9.    Wolne wnioski.
10.   Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
11.   Zamknięcie obrad.

Wycieczka do Wrocławia

W dniu 20  maja  uczniowie klas IV – VIII Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej wraz z opiekunami: Panią Dyrektor Mariolą Warzechą, Panią Agnieszką Bystrzanowską, Panią Małgorzatą Gołuszką i Panią Mirosławą Nowak-Wawrecką pojechali na trzydniową  wycieczkę do Wrocławia. Swoją podróż rozpoczęli już o 5 rano, aby po 7 godzinach rozpocząć zwiedzanie. Pierwszym punktem w programie była Palmiarnia w Wałbrzychu, która należy do Zamku Książ. Znajduje się tam rzadka kolekcja drzew bonsai, kaktusów i bambusów w bogato zdobionej szklano-ceglanej szklarni. Następnym miejscem, które odwiedzili uczestnicy wycieczki był Zamek Książ. Podczas zwiedzania Zamku poznali jego historię i podziwiali piękne ogrody i tarasy otaczające  zamek.

Drugi dzień wycieczki rozpoczął się  od spaceru po mieście. Z panią przewodnik  i wszyscy ruszyli na podbój miasta, a w nim  m.in. Ostrów Tumski, Katedrę, Stare Jatki,  późnogotycki Ratusz. Następnie uczestnicy udali się do Sky Tower, a tam z punktu widokowego drugiego z najwyższych wieżowców w Polsce podziwiali panoramę Wrocławia. Budynek liczy pięćdziesiąt jeden pięter i 212 metrów wysokości. Kolejnym punktem na trasie zwiedzania było do  wrocławskie centrum wiedzy o wodzie - Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, które łączy walory edukacyjne z zabawą, a to wszystko za sprawą interaktywnej wystawy. Każda sala Hydropolis jest obudowana multimedialnymi tablicami z ciekawostkami na temat przełomowych odkryć podwodnego świata, natury wody i sposobu jej wykorzystania przez człowieka, a także modele statków, łodzi i innych konstrukcji.

Trzeci dzień wycieczki rozpoczął się wizytą w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie znajduje się Panorama Racławicka. Niezwykłe dzieło stworzone przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że obraz zajmuje całą powierzchnię ścian. Przed płótnem znajdują się  przedmioty idealnie dopasowane do obrazu.  Kolejnym punktem wycieczki  było oglądanie przepięknie kwitnącego Ogrodu Japońskiego, spacer po Pergoli i  podziwianie Hali Stulecia, a następnie ZOO i Afrykarium. Podziw wzbudziły okazy ryby i rośliny z mórz i oceanów. Spacerując po całym ogrodzie zoologicznym można było poznać zwierzęta z całego świata.  Relaks po długiej wędrówce przyniósł w rejs statkiem po Odrze.

Uczniowie nieco zmęczeni, ale zadowoleni i uśmiechnięci pożegnali Wrocław. Wycieczka na długo pozostanie w ich pamięci.

Tekst: Agnieszka Bystrzanowska. Zdjęcia: Mirosława Nowak-Wawrecka

wrocław

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja znak: K.RZT.70.42.2024 z dnia 8 maja 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota,na okres 3 lat.

Wnioskodawca: Gmina Złota.

Data wydania decyzji: 8 maja 2024 r.

NOWA TARYFA OBOWIĄZUJE OD 01 CZERWCA 2024 r.

Koncert pt. Dla Ciebie Mamo (wideo, galeria)

"Jest takie słowo, słowo jedno, przy którym inne słowa bledną. Słowo- jak słońce jaśniejące, co wszystkie inne słowa gasi. Słowo z muzyki i uśmiechu, z zapachu kwiatów i nut ptasich. Słowo co nigdy nie zawodzi, wierne i czułe do ostatka. Najbliższe sercu, najpiękniejsze. Jedno, jedyne słowo –MATKA !"

Wyjątkowy prezent dla Mam z okazji ich święta przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej w której odbył się Koncert pt. Dla Ciebie Mamo. 26 maja obchodzimy wyjątkowe święto, dedykowane kobietom, które są matkami. To wspaniała okazja do wyrażenia swojej miłości i wdzięczności.

Każda mama jest wyjątkowa, pragniemy podarować jej dobro całego świata jako odzwierciedlenie naszej miłości. Dziękujemy wszystkim mamom za obecność podczas ich wyjątkowego święta. Serdecznie dziękujemy Naszym Młodym Talentom z Gminy Złota za przepiękne wykonania utworów.Dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy do naszej biblioteki po nowości wydawnicze.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień 27 maja ustanowiony został przez Sejm RP w 2000 roku „Dniem Samorządu Terytorialnego”. Ta historyczna data wiąże się z przeprowadzonymi 27 maja 1990 roku pierwszymi po II wojnie światowej wolnymi i demokratycznymi wyborami do rad gmin.

dzień samorządu terytorialnego

W Pełczyskach odbyło się profilaktyczne spotkanie w ramach akcji "Bezpieczny Senior"

W dniu 24 maja br. w Klubie SENIOR+ w Pełczyskach odbyło się pierwsze spotkanie w ramach akcji „Bezpieczny Senior”.

Podczas prelekcji policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie poruszyli istotne tematy z zakresu bezpieczeństwa osób starszych, m.in. oszustwa, cyberbezpieczeństwa czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

To właśnie seniorzy w ostatnim czasie padali ofiarami kradzieży i oszustw. Przestępcy wykorzystują łatwowierność i obniżony poziom czujności starszych i samotnych osób. Jednym z najczęściej popełnianych  przestępstw na szkodę osób starszych jest oszustwo dokonywane metodami „na wnuczka” i „na policjanta”.

Omówiono również tematy z zakresu cyber-zagrożenia oraz bezpieczeństwa w ruch drogowym. Uczestnicy Klubu SENIOR+ zapoznani zostali z aplikacja mobilną „Moja Komenda” czyli narzędziem, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów.

Wyjaśniono również założenia oraz sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – aplikacji służącej do komunikacji pomiędzy społeczeństwem, a Policją.

Wkrótce spotkania w kolejnych miejscowościach gminy Złota.

pełczyska pełczyska

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Trwa cykl kontrolny w zakresie kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Złota przeprowadzają wyrywkowe kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy. Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie dostarczyli do Urzędu Gminy w Złotej umów na wywóz osadów i nieczystości ciekłych, podpisanych z przedsiębiorcami, którzy posiadają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni  oraz dowodów wpłat za te usługi (rachunki, faktury VAT) proszeni są o złożenie takich dokumentów niezwłocznie.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek złożenia ankiety nadal z nami pozostaje:

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota właściciele lub użytkownicy szamb zobowiązani są do opróżniania ich z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie, ale nie rzadziej niż  2 razy w roku. Z kolei właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do usuwania osadów z tych zbiorników zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Wójt Gminy Złota

Radni odbyli szkolenie "ABC SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

W czwartek, 23 maja, w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, odbyło się szkolenie stacjonarne dla Radnych Gminy Złota. W szkoleniu wzięli udział również pracownicy urzędu gminy.

Spotkanie otworzył gospodarz gminy, Wójt Waldemar Podsiadło, który przekazał prowadzenie Pawłowi Broli, na co dzień Sekretarzowi Gminy i Miasta Chęciny, Radnemu Rady Powiatu Kieleckiego. Trener, wykładowca akademicki, podzielił się swoją wiedzą nie tylko czysto teoretyczną, ale również doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Głównym tematem szkolenia było kompleksowe omówienie zagadnień związanych ze sprawowaniem funkcji radnego w JST zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowanie do pełnienia roli radnego w kadencji 2024-2029.

szkolenie