Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 137

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.05.2024 do godz. 00:00 dnia 21.05.2024
Obszar: zlewnia Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

"Byśmy byli jedno" - widowisko słowno-muzyczne w Sandomierzu

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na wydarzenie artystyczne pt. „Byśmy byli jedno”, które odbędzie się 24 maja o godz. 18.30 w bazylice katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. Wstęp wolny!

Widowiskiem „Byśmy byli jedno” pragniemy opowiedzieć historię Kościoła polskiego w czasach komunizmu. Narracja toczyć się będzie wokół działalności trzech czołowych postaci XX wieku – Stefana Wyszyńskiego, Karola Wojtyły oraz Franciszka Blachnickiego. Wydarzenie jest hołdem dla niezwykłych kapłanów poprzez ukazanie ścieżki ich życia wobec trudów prześladowań reżimu komunistycznego.

Przez lata komunistyczna bezpieka próbowała ingerować w sprawy polskiego Kościoła i skłócić ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na społeczeństwo. Na pierwszej linii frontu stali kapłani, którzy mieli największe znaczenie w kształtowaniu życia duchowego narodu.

Śmiało można powiedzieć, że ci trzej kapłani wpłynęli na polski model religijności po II wojnie światowej. To dzięki nim tkwi w Polakach głęboko zakorzeniona myśl chrześcijańska. Wyszyński, Wojtyła, Blachnicki – kapłani odważni, bezkompromisowi w sprawach Bożych, niezłomni w walce o dobro i wolność rodaków; kapłani, którzy bezgranicznie zawierzyli swoje życie Maryi i poświęcili się budowaniu wspólnoty – byśmy byli jedno.

Widowisko Instytutu Pamięci Narodowej – przeplecione pieśniami i muzyką specjalnie napisaną na tę okoliczność – ma skłonić do refleksji nad znaczeniem wolności, wartości duchowych i siły wspólnoty religijnej.

Scenariusz: Leszek Zduń
Muzyka: Rafał Odrobina
Wystąpią:
Kwartet wokalny Floridus
Solistka: Agata Klimczak-Kołakowska
Narratorzy: Magdalena Gleba, Leszek Zduń

Przymrozki

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Przymrozki
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: jędrzejowski, kazimierski, konecki, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Temperatura powietrza wynosi od 0°C do 3°C, ale lokalnie spadła już poniżej 0°C. W ciągu najbliższych 2 godzin temperatura powietrza na przeważającym obszarze spadnie poniżej 0°C.
Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, przy gruncie do około -7°C.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Godzina i data wydania godz. 03:08 dnia 21.03.2024

Komunikat meteorologiczny z godz. 20:42 dnia 18.03.2024

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Przymrozki
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski,
ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Stopniowo temperatura powietrza obniża się i w ciągu 2-3h osiągnie wartości ujemne.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Godzina i data wydania godz. 20:42 dnia 18.03.2024

Komunikat meteorologiczny z godz. 05:22 dnia 15.03.2024

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Przymrozki
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki
Sytuacja meteorologiczna Miejscami występują mgły ograniczające widzialność do około 100 m. Po godz. 08:00 mgły będą dość szybko zanikać.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 06.03.2024 - godz. 19:40
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 105 z dnia 05.03.2024
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 19:41 dnia 06.03.2024 do godz. 20:00 dnia 07.03.2024
Obszar: Rzeka Nida do ujścia (świętokrzyskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych na Nidzie spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Pińczowie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Zmiana dotyczy czasu obowiązywania.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 Rzeka Nida do ujscia od 19:41/06.03.2024 do 20:00/07.03.2024. W zwiazku ze splywem wod opadowych na Nidzie spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Pinczowie. Szczegoly na meteo.imgw.pl

Kurs (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy 2024

Szanowni Państwo,

Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza mieszkańców, radnych i sołtysów, a także osoby kandydujące do samorządu w tegorocznych wyborach do udziału w bezpłatnym kursie (Bez)Nadzieja małej i dużej gminy. Podczas 8 spotkań online wraz z zaproszonymi ekspertami przybliżymy tematy związane ze sprawami lokalnymi i prawem takie, jak planowanie przestrzenne, budżet gminy czy prawo do informacji. Nabór do kursu trwa do 8 kwietnia, a szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://siecobywatelska.pl/beznadzieja_kurs2024/

kurs

Zawiadomienie Wody Polskie z dn. 15.02.2024 r.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 409

Data i godzina wydania: 28.12.2023 - godz. 09:50
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 409
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:00 dnia 28.12.2023 do godz. 10:00 dnia 29.12.2023
Obszar: odcinek Nidy od ujścia Czarnej Nidy do ujścia do Wisły (świętokrzyskie)
Przebieg: Na odcinku Nidy poniżej ujścia Czarnej Nidy notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, w profilu Pińczów powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 odcinek Nidy od ujscia Czarnej Nidy do ujscia do Wisly od 10:00/28.12.2023 do 10:00/29.12.2023. Na odcinku Nidy ponizej ujscia Czarnej Nidy notowany bedzie dalszy wzrost poziomu wody, w profilu Pinczow powyzej stanu ostrzegawczego. Szczegoly na meteo.imgw.pl

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 27.12.2023 - godz. 16:29
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 407 z dnia 27.12.2023
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 16:30 dnia 27.12.2023 do godz. 10:00 dnia 28.12.2023
Obszar: Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia, Wierna Rzeka i Kamienna wraz ze zb. Brody Iłżeckie (świętokrzyskie)
Przebieg: Na Nidzie w profilu Pińczów oraz na Wiernej Rzece w Bocheńcu notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody, powyżej stanu ostrzegawczego. Na Kamiennej powyżej zbiornika Brody Iłżeckie także będzie notowany dalszy wzrost z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilach Bzin i Wąchock (wpływ na to będzie mieć także praca urządzeń hydrotechnicznych).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru oraz przebiegu zjawiska.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 Nida od ujscia Czarnej Nidy, Wierna Rzeka i Kamienna ze zb. Brody Ilzeckie od 16:30/27.12.2023 do 10:00/28.12.2023. Na Nidzie w profilu Pinczow oraz na Wiernej Rzece w Bochencu notowany bedzie dalszy wzrost poziomu wody, powyzej stanu ostrzegawczego. Na Kamiennej powyzej zbiornika Brody Ilzeckie takze bedzie notowany dalszy wzrost z mozliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilach Bzin i Wachock (wplyw na to bedzie miec takze praca urzadzen hydrotechnicznych). Szczegoly na meteo.imgw.pl