Wybory prezydenckie 28 czerwca, samorządowcy pozytywnie opiniują rozporządzenia MSWiA

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca. Oznacza to, że ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji związane z przeprowadzeniem wyborów.

OHP: OFERTA DLA MŁODZIEŻY

Kierownik 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie informuje, że posiadamy wolne miejsca w Szkole Branżowej oraz w klasie VIII Szkoły Podstawowej i możliwość bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w internacie .

Ofertę kierujemy do młodych ludzi w wieku 15-18 lat ,którzy mają trudności w nauce, powtarzających klasy, u których istnieje uzasadniona obawa nieukończenia szkoły w przyjętym trybie kształcenia . Przyjmujemy młodzież, która wywodzi się ze środowisk o szczególnie trudnej sytuacji społecznej i materialnej, a także do tych, którzy pozostają poza systemem oświaty i nie realizują obowiązku szkolnego .

Młodym ludziom , którzy nie mają sprecyzowanych planów, co do dalszego kształcenia oferujemy możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu z przygotowaniem praktycznym u pracodawców różnych branż lub odbycia przyuczenia do wykonywania określonej pracy (Szkoła Podstawowa) 13-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie zapewnia praktykę ,za którą uczeń otrzymuje wynagrodzenie.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 41 357 61 93 , adres mailowy osiw.pinczow@ohp.pl

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W  mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnieniu innych osób w ciągu ostatniego roku.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Złota,  ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, informuje, że w dniu 19.05.2020 roku o godzinie 10.00 zakończyło się w postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia ofert  na  wykonanie i dostawę strojów do tańca ludowego i nowoczesnego  w ramach projektu pn „Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy".

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty na wykonanie i dostawę strojów do tańca ludowego i nowoczesnego

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto
1 Pracownia Krawiecka ,,MONA”

Monika Stromidło

Ul. Piłsudskiego 22, 22-600 Tomaszów Lubelski

13 600.00 zł
2 PTU Agnieszka  Szczykutowicz

Ul. Spółdzielcza 4, 27-200 Starachowice

9 840.00 zł
3 EDIHAFT usługi krawiecko-hafciarskie

Eugeniusz Śpiewak

Ul. Sienkiewicza 55, 28-500 Kazimierza Wielka

7 000,00 zł
4 ,,MISS” Stroje Ludowe

Marzena Matusiak

Ul. Letnia 41, 35-303 Rzeszów

6 900,00 zł

wyniku  analizy złożonych ofert zamówienie udzielone zostanie :

,,MISS” Stroje Ludowe
Marzena Matusiak
Ul. Letnia 41, 35-303 Rzeszów

Oferta w/w firmy  spełnia wymagania Zamawiającego i jest korzystna pod względem cenowym.

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

„Jawor u źródeł kultury”

Polskie Radio Kielce ogłasza kolejną edycję konkursu „Jawor - u źródeł kultury”. Jego celem jest promocja kultury ludowej regionu oraz uhonorowanie twórców, artystów i wykonawców, którzy przyczyniają się do wzbogacania naszego dziedzictwa, budują tożsamość regionu i pielęgnują tradycje.

W 2020 roku chcemy wyróżnić twórców, artystów i wykonawców za osiągnięcia w roku 2019 w kategoriach:

- solista-śpiewak lub instrumentalista

- zespoły folklorystyczne (w tym dziecięce lub młodzieżowe)

- kapela ludowa (w tym dziecięce lub młodzieżowe)

- rękodzieło i sztuka ludowa

- animator kultury

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o rekomendacje twórców, artystów, wykonawców oraz animatorów kultury ludowej z Państwa terenu. Zgłoszenia z nazwiskami kandydatów do nagrody należy przesyłać do 31 maja 2020 roku na adres ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce z dopiskiem „Jawor - u źródeł kultury”.

Uroczysta gala konkursu w tym roku odbędzie się nie w czerwcu, jak nakazuje wieloletnia tradycja, ale w późniejszym terminie. Wszystko zależy od przebiegu pandemii koronawirusa.

„JAWOR - U ŹRÓDEŁ KULTURY” – REGULAMIN KONKURSU

„JAWOR - U ŹRÓDEŁ KULTURY” – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

/Radio Kielce/

ARiMR otwiera swoje placówki – pierwszy etap

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.

Sprawna obsługa jest możliwa m.in. dzięki realizowanej w ARiMR strategii Agencja 4.0.  Dzięki systematycznej cyfryzacji procesów i wdrażaniu nowych technologii, beneficjenci otrzymali do dyspozycji kilka narzędzi pozwalających na załatwienie sprawy przez internet, m. in. aplikację eWniosekPlus, portal IRZplus. Wdrażanie strategii cyfryzacji ARiMR nie tylko zapewniło realizację zadań w sytuacji kryzysowej, ale na co dzień znacznie skraca proces obsługi składanych wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, a co za tym idzie przyspiesza wydanie decyzji i wypłatę wnioskowanego wsparcia.

Po okresie zamrożenia wywołanym stanem epidemii, ARiMR częściowo otwiera biura powiatowe i oddziały regionalne. – Chcemy, by jak najszybciej nasze placówki były znów otwarte dla rolników – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Chcemy, żeby było to wprowadzone w sposób maksymalnie bezpieczny zarówno dla pracowników Agencji, jak również dla naszych beneficjentów – dodaje.

Już 18 maja zostaną otwarte biura powiatowe. - Najpierw chcemy umożliwić rolnikom załatwienie spraw paszportowych i zgłoszeń zwierzęcych, bo docierały do nas informacje, że to sprawiało rolnikom, w związku z obostrzeniami wywołanymi epidemią, największe trudności - mówi Tomasz Nowakowski. Od najbliższego poniedziałku w standardowym trybie działać zaczną także Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Biura Działań Premiowych w oddziałach regionalnych. Sprawy będzie można załatwić stosując się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Decyzja o otwarciu biur powiatowych w województwie śląskim zapadnie po przeanalizowaniu sytuacji panującej w regionie, o czym ARiMR poinformuje w odrębnym komunikacie.

Utrzymana zostaje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem wrzutni, które znajdują się przy placówkach ARiMR.

Kolejnym etapem odmrażania będzie możliwość uzyskania pomocy technicznej w biurach powiatowych przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe.

O zmianach ARiMR będzie informowała na bieżąco.