Czujnik jakości powietrza już działa

Opublikowano: 6 czerwca, 2022

Urząd Gminy Złota zakupił w ramach programu „Czyste powietrze” czujnik jakości powietrza. Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza prezentowane są m.in. na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota, a wkrótce na ekranie zlokalizowanym na budynku urzędu gminy.

Pomiar obejmuje PM 1, PM 2.5, PM 10, temperaturę powietrza, wilgotność oraz ciśnienie atmosferyczne.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

menu-circlecross-circle