Dofinansowanie na gospodarkę wodno-ściekową

Opublikowano: 15 kwietnia, 2020

W związku z czasowymi problemami dostarczania wody w okresie letnim oraz suszy, Gmina Złota starała się pozyskać dofinansowanie na przebudowę elementów wodociągu, które umożliwiłoby niezakłócone dostawy wody. W marcu 2020 roku wniosek złożony przez Urząd Gminy Złota otrzymał dofinansowanie w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich /poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dofinansowanie otrzymał wniosek Gminy Złota pn. Rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Złota - budowa zbiornika wyrównawczego i przepompowni sieciowej. Kwota przyznanej pomocy to 216 474,00 zł.

menu-circlecross-circle