„Edukacja z wojskiem”

Opublikowano: 20 maja, 2024

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej w ramach programu edukacyjno-obronnego ”Edukacja z wojskiem” odbyło się szkolenie skierowany do uczniów klas IV – VI. Zajęcia prowadziła wykwalifikowana kadra Wojsk Obrony Terytorialnej z Kielc , a patronat honorowy nad szkoleniami objął Minister Obrony Narodowej i Minister Edukacji Narodowej.

Instruktaż obejmował kilka obszarów z zagadnień zarządzania bezpieczeństwem, obrony cywilnej, cyberbezpieczeństwa, ratownictwa medycznego, systemu alarmowania, łączności oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych.

Zajęcia podzielone były na dwa bloki - część teoretyczną opartą na przybliżeniu zagadnień i dyskusji, oraz praktyczną ze sprawdzeniem przez uczniów swoich wiadomości i umiejętności w przygotowanych przez prowadzących zadaniach z fantomem i quizach. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Źródło: ZPO Złota.

wojsko wojsko wojsko

menu-circlecross-circle