Gęsta mgła/1

Opublikowano: 2 marca, 2021

Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(26), jędrzejowski(25), kazimierski(28), Kielce(27), kielecki(28), konecki(23),
opatowski(27), ostrowiecki(27), pińczowski(27), sandomierski(27), skarżyski(26),
starachowicki(25), staszowski(28), włoszczowski(25)
Ważność od godz. 23:00 dnia 02.03.2021 do godz. 09:00 dnia 03.03.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić do 100 m.

menu-circlecross-circle